Slik jobber YS internasjonalt

YS internasjonale arbeid dreier seg hovedsakelig om to områder: Internasjonal solidaritet og globalisering av arbeids- og næringsliv.

Unge fagorganiserte krever anstendig arbeid. Foto: Frode Sandberg

Økt globalisering betyr at økonomi, næringsliv, produksjon og arbeidskraft blir mer mobil. Dermed skapes både muligheter og utfordringer for norske virksomheter og for våre lønns- og arbeidsvilkår.

Samtidig arbeider millioner av arbeidstakere verden over, inkludert mange som produserer varer og tjenester for det norske markedet, under svært dårlige forhold og på vilkår som er langt under anerkjente internasjonale standarder.

YS’ internasjonale arbeid kan deles inn i tre geografiske områder: Norden, Europa og globalt. Gjennom medlemskap og deltakelse i organisasjoner i internasjonale organisasjoner påvirker YS politikkutforming som også er viktig for norske arbeidstakere, og for YS’ medlemmer. Gjennom samarbeid over landegrensene skal YS bidra til utjevning og et godt arbeidsliv for alle.

YS ble medlem i nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse i 2002/2003. Disse organisasjonene påvirker nasjonal og overnasjonal utforming av arbeidslivspolitikken. Det er viktig for YS å delta i disse organisasjonene for å følge og påvirke utviklingen av arbeidslivet fra lokalt til globalt nivå. For eksempel innlemmes direktiver fra EU fortløpende i Norge. Da er det avgjørende at norske arbeidstakerorganisasjoner er med og påvirker hvordan de skal se ut. Det gjør vi gjennom vår europeiske paraplyorganisasjon European Trade Union Confederation (ETUC). I tillegg til YS er en rekke av YS-forbundene aktive internasjonalt innen sine bransjer og sektorer.

Dette er målene for YS’ internasjonale arbeid

  1. Respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv.
  2. En rettferdig fordeling av goder og ressurser.
  3. Bekjempelse av sosial dumping, korrupsjon, skatteunndragelser, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet.
  4. Full sysselsetting og vekst i tråd med FNs bærekraftsmål.
  5. Likestilling og ikke-diskriminering.
  6. Bidra til at internasjonale norske virksomheter tar miljøhensyn og respekterer faglige rettigheter og menneskerettigheter.
  7. Arbeidsstandarder som sosiale bestemmelser og respekt for grunnleggende rettigheter i arbeidslivet må innarbeides i internasjonale handelsavtaler.
  8. ILO-konvensjoner må ratifiseres og etterleves både i Norge og andre land.
  9. Fagbevegelsen må styrkes på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.
  10. Rettferdig omstilling for alle arbeidstakere i virksomheter som må legge om driften på vei mot et lavutslippssamfunn.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?