Solidaritetsarbeid og prosjekter

Solidaritet er en hovedpilar i YS’ internasjonale arbeid. Kampen for faglige rettigheter og utviklingen av trepartssamarbeidet og det sivile samfunnet står sentralt.

Ledermøte for Basic Rights i Johannesburg i 2016. Foto: Randi Bjørgen

Randi G. Bjørgen

Seniorrådgiver

I desember 2016 var ledere og generalsekretærer fra forbundene som deltar i prosjektet Basic Rights» samlet i Johannesburg i Sør Afrika. Også YS-leder Jorunn Berland og prosjektkoordinator Randi G. Bjørgen deltok.

YS har drevet det Norad-finansierte prosjektet «Basic Rights» siden 2003. Prosjektet drives i samarbeid med partipolitisk uavhengige fagorganisasjoner i det sørlige Afrika.

Prosjektet dekker ni land i SADC-regionen (Southern African Development Community).

Hovedmålet er å gjøre fagorganisasjonene til anerkjente talerør for sine medlemmer.

  • Startet opp i 2003.
  • Finansieres med støtte fra NORAD og YS.
  • Kjerneområder: Menneskerettigheter, demokratiske rettigheter og faglige rettigheter.
  • Deltakerland: Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Swaziland, Botswana, Lesotho, Angola, Mozambique.
  • Alle partnere er politisk uavhengige forbund.
  • Aktivitet: Skolere sentral og regional ledelse, lokale tillitsvalgte og medlemmer.
  • 1 050 til 1 200 personer får opplæring hvert år.

Sentral og regional ledelse, lokale tillitsvalgte og medlemmer i fagorganisasjonene har fått opplæring i menneskerettigheter, demokratiske og faglige rettigheter, nasjonale og internasjonale lover og regler, herunder ILO-konvensjoner. I tillegg har korrupsjon, likestilling og klimautfordringer vært viktige temaer.

Seniorrådgiver Randi G. Bjørgen har ansvaret for å følge opp prosjektene.

Randi G. Bjørgen

Seniorrådgiver