YS' høringer om likestilling og inkludering

YS gir faglige og politiske innspill til myndighetene på flere måter, både gjennom skriftlige uttalelser og ved å delta i møter organisert gjennom trepartssamarbeidet. Høringsuttalelser til forslag og utredninger er en viktig måte å synliggjøre standpunktene til YS.