Solidaritet med mangfoldet

YS har i mange år deltatt i paraden under Oslo Pride. Dette gjør vi fordi YS arbeider for trygghet og like muligheter for alle arbeidstakere, uansett seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Seniorrådgiver

Foto: Irene Maili Aga

YS-seksjonen i paraden går med bannerne «Likeverd i arbeidslivet» og «Solidaritet med mangfoldet».

Paraden i Oslo finner vanligvis sted i slutten av juni. Det er også lokale Pride-arrangementer flere andre steder i Norge.

Tillitsvalgte som ønsker å synliggjøre YS lokalt kan få låne et banner med «Likeverd i arbeidslivet».

Du finner mer informasjon om de enkelte arrangementene på Facebook-siden til YS.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?