Sommerjobben: Hva har du krav på i lønn?

Er du over 18 år bør du ha en lønn på minst 134 kroner i timen i de fleste stillingene, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder. Hvis du er under 18 år får du ofte mellom ti og tretti prosent lavere lønn. Vi gir deg satsene. Merk deg her at årets lønnsoppgjør fortsatt pågår og at dette er satser fra 2019. De nye vil bli oppdatert når årets lønnsoppgjør er avsluttet.

Unge jobber på et gartneri. Pike vanner grønn busk. Foto: Istock

Å være medlem i YS lønner seg!

Som medlem får du hjelp når du trenger det. Vi forhandler blant annet om lønn og arbeidstid på vegne av deg. Du får også mange gode avtaler og rabatter med YS Fordel.

I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse avtalene i lønnsoppgjørene.

I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge.

Arbeidstakerorganisasjonene ønsker ikke en slik minstelønn, fordi vi tror mange arbeidsgivere ikke kommer til å betale mer enn akkurat det minimumet loven krever.

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 år 17-18 år Over 18 år
 Kommunale jobber      139,15*     139,15*    154,62*
 Sykehjem ufaglært      139,15*      139,15*   154,62*
 Hotellresepsjonist 110,33 119,83 134,09
 Badeland 1) 1) 142,00
 Bowlinghall 1) 1) 142,00
 Treningssenter 1) 1) 142,00
 Dyrepark 1) 1) 142,00
 Grossistmedarbeider (Grossistlagre) 159,09 181,82 227,27
 Industriarbeider 113,82 129,60 162,60
 Bygningsarbeider uten fagbrev 126,50 126,50 188,40
 Renholdsarbeider 139,62 139,62 187,66
 Butikkmedarbeider 119,40 119,40 159,53
 Ferge kioskmedarbeider 119,40 119,40 159,53
 Kontormedarbeider 119,40 119,40 159,53
 Kiosk 119,40 119,40 159,53
 Reiselivsmedarbeider 119,40 119,40 159,53
 Sentralbord 119,40 119,40 159,53
 Gatekjøkken 110,33 119,83 134,09
 Kelner 110,33 119,83 134,09
 Kokk (ufaglært), begynnerlønn over 20år/ etter 4mnd praksis over 18år 172,82
 Gartner og hagehjelp 134,01 134,01 164,97
 Avisbud 136,93 136,93 161,45
 Vektere 184,97
 Barnehage       139,15*      139,15*    154,62*
1) Lønn for skolelever og ungdom under 18 år fastsettes av arbeidsgiver
* Nye kommunale satser gjelder fra 1.juli
Statlig sektor
Inntil 17 år: kr 129,86
Mellom 17 og 18 år: kr 137,97
Ved fylte 18 år min: kr 162,32, men følger den stiliingskode vedkommende er tilsatt i

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?