Hva har du krav på i lønn?

Sett deg inn i satsene som viser hva du minst bør ha i timelønn! Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få betalt for den jobben du utfører.

Unge jobber på et gartneri. Pike vanner grønn busk. Foto: Istock
Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver

I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse avtalene i lønnsoppgjørene.

I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker ikke en slik minstelønn, fordi vi tror mange arbeidsgivere ikke kommer til å betale mer enn akkurat det minimumet loven krever.

Er du over 18 år bør du ha en lønn på minst 130 kroner i timen i de fleste stillingene, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder. Hvis du er under 18 år får du ofte mellom ti og tretti prosent lavere lønn. 

 

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 17- 18 Over 18 år
 Barnehage 135,46 135,46 150,51
 Sykehjem ufaglært 135,46 135,46 150,51
 Hotellresepsjonist 105,68 115,18 129,44
 Badeland 1) 1)            137.50
 Bowlinghall 1) 1) 137,5
 Treningssenter 1) 1) 137,5
 Dyrepark 1) 1) 137,5
 Lagermedarbeider (Grossistlagre) 153,38 175,3 219,12
 Industriarbeider 97.66 128,08 160,1
 Bygningsarbeider 122,9 122,9 183,1
 Renholdsarbeider 133,39 133,39 181,43
 Butikkmedarbeider 116,41 119,4 157,53
 Ferge kioskmedarbeider 116,41 119,4 157,53
 Kontormedarbeider 116,41 119,4 157,53
 Kiosk 116,41 119,4 157,53
 Reiselivsmedarbeider 116,41 119,4 157,53
 Sentralbord 116,41 119,4 157,53
 Gatekjøkken 105,83 115,33 129,59
 Kelner 105,83 115,33 129,59
 Kokk (ufaglært), begynnerlønn over 20år/ etter 4mnd praksis over 18år/merknad 2            166,79
 Gartner og hagehjelp 129,21 129,21 165,21
 Avisbud 136,63 136,63 161,15
 Vektere 180,47
 Andre kommunale jobber 135,46 135,46 150,51
1) Lønn for skolelever og ungdom under 18 år fastsettes av arbeidsgiver
 2) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år eller etter 4 mnd med praksis for ansatte som er fyllt 18 år

 

Statlig sektor
Inntil 17 år: kr 128,13
Mellom 17 og 18 år: kr 136,14
Ved fylte 18 år min: kr 160,16, men følger den stiliingskode vedkommende er tilsatt i

 

Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver