Ungnettverket i YS

Formålet med ungnettverket er å presentere et kompetansehevende tiltak for unge tillitsvalgte i YS-familien og skape en arena hvor unge fra YS-familien skal møtes og utveksle erfaringer.

Ungnettverket i YS
Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver

Ungnettverket i YS ble etablert av representantskapet i YS og fikk i mandat å arrangere en konferanse med kompetansehevende temaer som skulle komme fellesskapet vårt til gode. Medlemmene i nettverket ble nominert av sitt forbund. Nettverket konstituerer seg selv og velger frem en ledergruppe/arrangementskomite som har ansvar for å planlegge og arrangere konferansen.

Nettverksbasert ungarbeid ble prøvd ut i 2015, og en kompetansehevende konferanse ble gjennomført. På bakgrunn av de gode tilbakemeldingene som har kommet under evalueringsprosessen etter fjorårets konferanse var det ønskelig å fortsette med denne formen for ungarbeid.

Nettverket er et møtested for unge tillitsvalgte

Formålet med ungnettverket er å presentere et kompetansehevende tiltak for unge tillitsvalgte i YS-familien og skape en arena hvor unge fra YS-familien skal møtes og utveksle erfaringer.

Vi tror på styrke gjennom samspill. Med denne konferansen ønsker vi at dere skal få inspirasjon til å få i gang, drifte og utvikle ungarbeidet i deres forbund. Dere vil også få mulighet til erfaringsutvikling og nettverksbygging med engasjerte unge fra ulike forbund.

Vi ønsker at konferansen skal ha en fremtidsrettet fokus men samtidig være kompetansehevende i form av å løfte relevante problemstillinger i tillitsvalgtrollen. Temaene som vi tar opp gjennom denne samlingen er bygget på tilbakemeldingene vi har fått fra de unge tillitsvalgte i forbundene.

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer

Aldersgrensen for konferansen var den samme som aldersgrensen for ungmedlemskap i de enkelte forbund. Det var stort engasjement blant deltakerne på konferansen. En slik arena var savnet og samtlige som har vært med har uttrykt ønske om å delta igjen. Dette har gitt et tydelig signal om å videreføre nettverksmodell på samme måte som det ble gjort i fjor.

I de to årene en nettverksbasert modell har blitt praktisert har ungnettverket i YS i felleskap utarbeidet to konferanser.  Høsten 2015 var fokuset rettet mot relevante problemstillinger for styrearbeid/tillitsvalgtrollen. Dette har blitt avdekket som en av de store utfordringene på ungområdet i forbundene.

I år var fokuset rettet mot de utfordringene og mulighetene arbeidslivet møter på i fremtiden.

Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?