Foreslå din kandidat!

Hvem fortjener YS’ likestillingspris? Nå kan du nominere kandidater til YS’ likestillingspris 2018. Fristen for å sende inn forslag er 15. august.

Her foreslår du din kandidat

Du kan også sende en e-post til juryens sekretær, Hege Herø

Du kan foreslå både enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller virksomheter.

Den eller de som får YS’ likestillingspris må ha gjort en fortjenestefull innsats for å fremme likestilling og like muligheter for alle. Prisen deles ut under YS-konferansen 30. oktober.

– Det er viktig at du begrunner forslaget, slik at vi som sitter i juryen sitter med flest mulig fakta når vi skal vurdere forslagene, sier juryens leder Hans-Erik Skjæggerud.

 

Juryen består av

  • Hans-Erik Skjæggerud
  • Hege Herø
  • Per Jørgen Halvorsen
  • Else Marie Brodshaug
  • Monica Paulsen
  • Lill Fischer
  • Claus Jervell
  • Nanna Ringstad