YS-konferansen: Norge mot 2030

YS-konferansen foregår fra klokken 12.30 til 15.30 og starter med YS-leder Erik Kolleruds åpningstale og videohilsen fra statsminister Erna Solberg.

 

Du deltar på årets digitale YS-konferanse her.

Konferansen er åpen  for alle. Du trenger ikke melde deg på.

Program

Norge mot 2030

Koronapandemien

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for arbeidslivet, økonomien og offentlige utgifter. Hvordan vil pandemien påvirke samfunnet i årene fremover? Hva blir den nye «normalen»?

Innleder: Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities og leder i utvalget «Norge mot 2025»

Hele folket i arbeid?

Skal vi bevare et godt næringsliv, en sterk velferdsstat og høy velstand er vi avhengig av at flest mulig er i jobb. Hvordan kan vi sikre høy sysselsetting i 2030? Hva blir konsekvensen hvis vi ikke klarer det?

Innleder: Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret

Hva skal vi leve av og hva skal vi jobbe med?

Den norske arbeidslivet omstilles. En rask teknologisk utvikling, sterk internasjonal konkurranse og klimakrise vil påvirke hva vi lever av og hva vi jobber med i årene fremover. Hvor ligger mulighetene? Hva er våre fortrinn? Hvilke næringer vil bli viktigere for landet i 2030?

Innleder: Karl Andreas Almås, spesialrådgiver, Sintef

Hva tenker vi i YS?

Samtale mellom Monica Paulsen, 2. nestleder i YS og Nina Skrove Falch, sjeføkonom i YS

Arbeidslivet mot 2030

Hva tenker arbeidstakerne?

Tid for utdanning? Hva tenker arbeidstakerne?

Innleder: Arild Steen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI – OsloMet

Ny kompetanse for en ny tid

Et arbeidsliv i rask omstilling krever at arbeidstakere også evner å omstille seg. Omstillingskompetanse og evnen til å lære å lære blir viktig, men hva innebærer det? Hva betyr det for oss som arbeidstakere?

Innleder: Mari Rege, professor, UiS

Hvilket arbeidsliv ønsker vi?

Faste stillinger, heltid/deltid, flere selvstendige arbeidstakere, reallønnsvekst versus fritid, kortere arbeidstid og pensjon er alle viktige spørsmål det neste tiåret. Hvilket arbeidsliv vil vi ha?

Samtale mellom Kristin Clemet, leder i Civita og Ina Libak, tidligere AUF-leder

Fagforeningen mot 2030

Arbeidere, forén eder

Den norske arbeidslivsmodellen er grunnlagt på sterke fagforeninger og høy organisasjonsgrad. Hvordan utvikler organisasjonsgraden seg? Hvilke faktorer er viktig for organisering?

Innleder: Kristine Nergaard, forskningskoordinator  FAFO

YS i et nytt tiår

Hva blir viktig for YS i 2020-årene? Hvordan sikre et fellesskap i vekst?

Innleder: Hans-Erik-Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?