Den første jobben

Det er viktig at du kjenner til rettighetene dine når du starter i din første jobb. YS gir deg oversikt over hva du har krav på, men også hvilke plikter du har.

Det er viktig at du kjenner til rettighetene dine når du starter i din første jobb. YS gir deg oversikten. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Som ny i arbeidslivet er det viktig at du kjenner til rettighetene dine. Hvis ikke er risikoen større for at du må ta til takke med det arbeidsgiver tilbyr deg av lønns- og arbeidsvilkår. Det kan hende du har krav på bedre vilkår enn dette.

Som arbeidstaker har du både rettigheter, men også plikter til å følge de reglene som gjelder på arbeidsplassen. Kanskje ditt første arbeidsforhold er en feriejobb? Visste du for eksempel at du skal ha arbeidskontrakt?

Sett deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har som ung i arbeidslivet