YS jobber med

YS arbeider med å utvikle arbeidslivet til arbeidstakernes og felleskapets beste. Vi jobber sammen med partene i arbeidslivet og deltar i offentlige grupper og utvalg. For å fremme YS’ synspunkter og få gjennomslag for vårt syn tar vi kontakt med politikere og embetsverk. Sammen med YS-forbundene deltar vi i den offentlige debatten. Vi er med i internasjonale fora og er engasjert i solidaritetsarbeid.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?