YS' likestillingspris

Formålet med YS likestillingspris er å stimulere til økt innsats for likestilling og like muligheter for alle.

Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

YS’ likestillingspris består av et bilde kunstneren Gro Hege Bergan har laget spesielt for YS. Prisen deles ut under YS-konferansen i oktober.

Foreslå din kandidat her eller send en e-post til hege.hero@ys.no

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?