YS' likestillingspris

Formålet med YS likestillingspris er å stimulere til økt innsats for likestilling og like muligheter for alle.

Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

YS’ likestillingspris består av et bilde kunstneren Gro Hege Bergan har laget spesielt for YS. Prisen deles ut under YS-konferansen i oktober.

Nå kan du foreslå kandidater til likestillingsprisen for 2020

Hvis du vet om noen du mener fortjener YS’ likestillingspris, er dette fremgangsmåten: 

  • Du kan foreslå enkeltpersoner eller grupper, organisasjoner eller virksomheter. 
  • Pass på å begrunne forslaget! Det er viktig for at juryen skal ha et best mulig faktagrunnlag når den gjør sine vurderinger. 
  • Du sender inn forslag til kandidater ved å fylle ut dette skjemaet Du kan også sende en e-post til juryens sekretær på hh@ys.no.
  • Fristen for å sende inn forslag er mandag 24. august. Du trenger ikke være YS-medlem for å nominere kandidater.