- Vi er totalberedskapen!

– Hver dag går tusenvis av YS-medlemmer på jobb for å trygge Norge. Samfunnssikkerheten og den totale beredskapen involverer flere enn vi tror, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Verden har blitt mer uforutsigbar. Pandemi, krig og inflasjon preger livene våre. Et trygt samfunn forutsetter at vi er forberedt på kriser som kan inntreffe.

YS jobber med å belyse viktigheten av ulike yrkesgrupper i en beredskapssituasjon. Tidligere har samfunnet sett hvordan yrkesgrupper som ikke blir betegnet som “beredskapsyrker” står frem og blir en sentral del av beredskapen i en krisetid.

– Hver dag går tusenvis av YS-medlemmer på jobb for å trygge Norge. På arbeidstakersiden er YS hovedorganisasjonen som representerer den største bredden av arbeidstakere i ulike virksomheter. Våre yrkesgrupper utgjør en essensiell del av både samfunnssikkerheten og den totale beredskapen i Norge. Vi er totalberedskapen, sier Skjæggerud.

Hele samfunnet har en rolle i den totale beredskapen

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud mener hele samfunnets rolle må belyses i beredskapspolitikken.

– Kriser har vist oss at hele samfunnet har en rolle i samfunnssikkerheten og den totale beredskapen. Samfunnssikkerhet er viktig for å forebygge og beskytte samfunnet mot alvorlige trusler, mens beredskap handler om å være forberedt på og håndtere akutte situasjoner, sier han.

– Flere yrkesgrupper har en rolle i samfunnssikkerheten og totalberedskapen. Dette involverer flere enn vi tror. Vi løser ikke kriser alene, men i fellesskap med hverandre. Yrkesgruppene i YS har en viktig innsikt i hvordan beredskapen kan styrkes i den enkelte virksomhet, og dermed gjøre Norge tryggere.

Vi må øve og snakke sammen på tvers av ulike yrkesgrupper

Skjæggerud roper varsko over det han mener er for lite øvelser på tvers av ulike yrkesgrupper og mener tiden vi lever i krever bedre forberedelser.

– God beredskap krever at ulike yrkesgrupper øver og snakker sammen for å være best mulig forberedt. Samfunnet må evne å mobilisere alle ressurser når krisen inntreffer, minner han om.

Både Forvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen har lagt frem sine rapporter. YS-lederen har et viktig innspill til politikerne:

– For å styrke beredskapen må politikerne prioritere mer midler til øvelser, og forstå at god beredskap avhenger av nok ressurser. Politikerne må også lytte til tillitsvalgte som vet hvordan beredskapen kan styrkes på egen arbeidsplass og i egen sektor.

Les mer om og meld deg inn i YS-forbund her

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?