Om YS

YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 240 000 medlemmer i våre 11 YS-forbund. Vi er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon som blir lyttet til. Gjennom å være medlem i et av YS-forbundene er du også tilsluttet YS som hovedorganisasjon. Oppgaven vår er å ivareta deg som arbeidstaker og å utvikle arbeidslivet. YS er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. At YS er partipolitisk uavhengig betyr at vi ikke er knyttet til ett bestemt politisk parti, men samarbeider med politikerne fra sak til sak.

YS jobber med mange temaer som angår deg.

  • Vi arbeider politisk og faglig med pensjon, utdanning og kompetanse, inkluderende arbeidsliv, HMS (helse, miljø og sikkerhet), likestilling, arbeidsmarked og velferdsordninger.
  • Vi forhandler om lønns- og arbeidsvilkår.
  • Vi deltar i trepartssamarbeidet mellom organiserte arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene for å bidra til verdiskapning og et rettferdig arbeidsliv.
Fra YS sin stand i politisk gate under Arendalsuka. Foto: Delta
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?