Tariffoppgjøret 2021

Her vil du om etterhvert finne viktig informasjon om det kommende tariffoppgjøret for 2021. Så snart datoene er avtalt, vil vi legge ut en tariffkalender for de forskjellige forhandlingene.

Du finner mer informasjon om de ulike YS-sektorene her:
YS Finans
YS Kommune
YS Privat 
YS Spekter 
YS Stat

Kvinner og menn sitter rundt et bord og jobber. På bordet står kopper med logoen til YS.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?