Lønn og tariff

Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med. Hvorfor er det så viktig å ha en tariffavtale og hvilke rettigheter gir dette deg?

  • Lønnsdannelsen er den viktigste arenaen for fordeling av godene.
  • Frontfagsmodellen er vår modell for lønnsdannelse.
  • Den norske lønnsdannelsen er en av de viktigste faktorene bak vår rikdom.
  • Den norske lønnsdannelsesmodellen må vedlikeholdes, den kommer ikke av seg selv.
Kvinner og menn sitter rundt et bord og jobber. På bordet står kopper med logoen til YS.