Tariffoppgjøret 2020

Lønnsforhandlingene utsettes til høsten!

Partene har i samråd med Riksmekleren utsatt lønnsoppgjøret i både frontfaget og de andre sektorene til høsten.

– I den ekstraordinære situasjonen landet vårt er inne i er dette en riktig og nødvendig beslutning. Som ansvarlig fagbevegelse tar vi nå vår del av ansvaret for at samfunnet skal komme seg best mulig gjennom koronakrisen, sier YS-leder Erik Kollerud.

Gjeldende tariffavtaler videreføres til forhandlingene kan gjenopptas.

– Nå konsentrerer vi oss om å hjelpe medlemmene våre gjennom krisen. Så skal vi jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår når krisen er over, sier YS-lederen.

Du finner mer informasjon om de ulike YS-sektorene her:
YS Finans
YS Kommune
YS Privat 
YS Spekter 
YS Stat

Kvinner og menn sitter rundt et bord og jobber. På bordet står kopper med logoen til YS.