Tariffoppgjøret 2024

Oppgjøret i frontfaget var først ute og resultatet herfra la føringer for alle de oppgjørene som fulgte etter. Datoene finner du i YS’ tariffkalender.

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene ikke bare har forhandler om lønn, men også om selve ordlyden i tariffavtalene.

Lurer du på hva etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?