Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med.

De viktige datoene finner du i YS’ tariffkalender.

Lurer du på hva de vanskelige ordene i lønnsoppgjørene betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

26. februar vedtok YS Inntektspolitisk dokument for 2019, et supplement til  Inntektspolitisk dokument for 2018 – 2020.

Lønnsveksten i 2018 havnet på 2,8 prosent,  viser rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for tariffoppgjørene, (TBU). Disse tallene danner grunnlaget for tariffoppgjørene, som starter om få uker.

Kvinner og menn sitter rundt et bord og jobber. På bordet står kopper med logoen til YS.