Tariffoppgjøret 2021

I år har det vært mellomoppgjør. Da forhandler organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. YS forhandler på vegne av medlemmer i alle sektorer: Stat, Kommune, Spekter, Privat og Finans.

Du finner de viktige datoene i YS tariffkalender. Kalenderen oppdateres fortløpende.

I det inntektspolitiske dokumentet slås det fast hva som skal prioriteres i YS’ krav overfor arbeidsgiverne. – YS vil sikre medlemmenes kjøpekraft når vi om ikke lenge starter forhandlingene i tariffoppgjørene, sa YS-leder Erik Kollerud da vedtok YS sine krav til årets mellomoppgjør.

Endelig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU)

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?