Lønn og tariff

Lønn og tariff er det aller viktigste YS jobber med. YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, mens tariffavtalene forhandles direkte av de fem sektorene i YS: YS Finans, YS Kommune, YS Privat, YS Spekter og YS Stat. YS utarbeider hvert år et inntektspolitisk dokument. Dokumentet er grunnlaget for tariffarbeidet i de fem sektorene og i YS-forbundene.

Kvinner og menn sitter rundt et bord og jobber. På bordet står kopper med logoen til YS.