Lønn og tariff

I 2022 var det hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare forhandlet om lønn, men også om selve ordlyden i tariffavtalene. Dette er en tariffavtale.

1. mars vedtok YS sitt inntektspolitiske dokument for 2022. Her ligger de overordnede, politiske linjene for lønns- og tariffpolitikken. Privat sektor forhandler alltid først. Det er dette vi kaller frontfaget. Resultatet herfra legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå. Det er YS-forbundet Parat som forhandler med NHO i frontfaget. YS Stat og YS Kommune følger rett etter frontfaget. Deretter er det tur for YS Spekter og YS Finans.

Lurer du på hva etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?