Tariffoppgjøret 2024

Oppgjøret i frontfaget var først ute og resultatet herfra legger føringer for alle de oppgjørene som nå følger. Datoene finner du i YS’ tariffkalender.

I år er det hovedoppgjør. Da forhandler partene ikke bare om lønn, men også om selve ordlyden i tariffavtalene.

Lurer du på hva etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?