Finansforbundet

Meld deg inn i Finansforbundet

Vi jobber for at du som ansatt i finans og IT skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og større innflytelse på egen arbeidshverdag. Som samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.
Finansforbundet ble etablert i 2000. Med 32 000 medlemmer er vi den største arbeidstakerorganisasjonen i finanssektoren. Vi er til stede på arbeidsplasser i hele Norge, har 1100 tillitsvalgte og ledes av et styre på 12 personer.

Les mer på www.finansforbundet.no

finansforbundet

Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Dronning Eufemiasgate 16, 8 etg., 0191 Oslo
Tlf.: 03040
E-post:post@finansforbundet.no
Leder: Pål Adrian Hellman