YS Karriereveiviser

Vi ønsker å hjelpe deg som er medlem i et YS-forbund med å orientere deg på arbeidsmarkedet. YS Karriereveiviser kan fungere som et hjelpeverktøy for deg som vil ha ny jobb eller nye muligheter i jobben du har. I YS Karriereveiviser kan du få kartlagt personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde.

 

Du har sikkert en ide om hva du kan og hvilke stillinger eller yrker som passer best for deg, men visste du at vi ofte har egenskaper vi ikke er klar over? Ved å lære mer om deg selv, kan du ta første steg på veien mot nye muligheter. Som medlem av et YS-forbund får du hjelp på veien med YS Karriereveiviser.

YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har, og hvilke yrker som kan passe for deg.

I tillegg kan du benytte tilbudet om personlig veiledning. Veiledningen foregår digitalt med en sertifisert veileder, og tar utgangspunkt i dine kartleggingsresultater og styrker. 

Du kan også få hjelp med å opprette en egen CV, som kan være et viktig første steg mot jobbsøking. CVen du lager i YS Karriereveiviser kan eksporteres i PDF-format, slik at du kan bruke den i jobbsøkerprosesser.

– Arbeidslivet forandrer seg raskt. Med dette kompetanseverktøyet bistår vi medlemmene til å gjøre seg mer relevante i arbeidsmarkedet, sier YS-leder Erik Kollerud. 

YS hjelper deg med arbeidsforholdet ditt. Derfor går YS og YS-forbundene nå sammen og tilbyr alle våre medlemmer denne tjenesten. Målet vårt er at du skal stå bedre rustet til å finne ut hva du vil jobbe med i framtiden. Det kan handle om å bytte yrke, eller søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag. Det er viktig å sette ord på det du kan og er god på. 

Fem grunner til at du bør benytte YS Karriereveiviser

  1. Du får kartlagt dine beste egenskaper.
  2. Du får gode begreper på å beskrive deg selv og dine ferdigheter.
  3. Du får et verktøy for å komme deg videre – enten i jobben du har eller hvis du vil bytte jobb.
  4. Du får forslag til yrker som kan passe deg.
  5. Du blir trolig positivt overrasket over deg selv.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?