Juridisk hjelp

Som medlem av et YS-forbund har du rett til juridisk hjelp i arbeidsforholdet. Blir du sagt opp, ikke får lønnen du har rett til etter gjeldende tariffavtale, eller har ulovlig arbeidstid? Da vil ditt YS-forbund bistå deg og gi advokathjelp om nødvendig.

En klubbe ligger på en rød bok; Norges lover. Foto: Liv Hilde Hansen
Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat

YS sentralt har ikke et juridisk kontor. Det er det YS-forbundet du er medlem av som ivaretar deg. De forskjellige YS-forbundene har valgt å organisere denne bistanden forskjellig.

Noen YS-forbund har egne juridiske avdelinger, med flere advokater. Andre YS-forbund har avtaler med private advokatfirmaer, som er eksperter på arbeidsrett.

Noen YS-forbund tilbyr også medlemmene begrenset juridisk hjelp i privatrettslige forhold, det vil si saker som ikke er knyttet til arbeidet.

Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?