Ansettelse

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale uansett hva slags arbeidsforhold du har. Det gjelder også for deltidsarbeid, arbeid over kort tid og feriejobb.

En mann flytter esker i et lager.
Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat

Arbeidsmiljøloven har regler om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker og hvordan ansettelsen skal foregå. Du finner bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6.

Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

 • Hvem som har inngått avtalen.
 • Hvor arbeidsplassen din er.
 • Hvis du ikke har en fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen opplyse om at du arbeider på forskjellige steder. Forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiveren skal også med i arbeidsavtalen.
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når du skal begynne å arbeide.
 • Forventet varighet, hvis du skal arbeide midlertidig.
 • Rett til ferie og feriepenger og hvordan ferietidspunktet fastsettes.
 • Oppsigelsesfrister.
 • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse. Eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, (som for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost-/nattgodtgjørelse) og terminer for lønnsutbetaling.
 • Den normale og daglige eller ukentlige arbeidstiden.
 • Eventuell prøvetid.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som gjelder.


Den maksimale prøvetiden er seks måneder

Det kan avtales prøvetid inntil seks måneder, men ikke lenger. I prøvetiden er det vanligvis en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Se arbeidsmiljøloven § 15-6.

Mange tror at en fritt kan sies opp i prøvetiden. Slik er det ikke. En oppsigelse må begrunnes i mangel på faglig dyktighet, dårlig tilpassing eller lav pålitelighet. Du skal få klar beskjed underveis hvis du må forbedre noe ved arbeidsutførelsen. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-3 (7)

Du kan ha krav på fast jobb etterhvert hvis du er midlertidig ansatt

Det er forskjellige regler for de som er ansatt som vikar og de som går inn i en jobb av midlertidig karakter. Arbeider du deltid vil du også kunne ha rett på full stilling, hvis det blir en slik stilling ledig.

Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?