Ansettelse

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale uansett hva slags arbeidsforhold du har. Det gjelder også for deltidsarbeid, arbeid over kort tid og feriejobb.

En mann flytter esker i et lager.
Ørnulf Kastet

Ørnulf Kastet

Leder for Tariffpolitisk avdeling

Arbeidsmiljøloven har regler om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker og hvordan ansettelsen skal foregå. Du finner bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6.

Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

 • Hvem som har inngått avtalen.
 • Hvor arbeidsplassen din er.
 • Hvis du ikke har en fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen opplyse om at du arbeider på forskjellige steder. Forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiveren skal også med i arbeidsavtalen.
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når du skal begynne å arbeide.
 • Forventet varighet, hvis du skal arbeide midlertidig.
 • Rett til ferie og feriepenger og hvordan ferietidspunktet fastsettes.
 • Oppsigelsesfrister.
 • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse. Eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, (som for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost-/nattgodtgjørelse) og terminer for lønnsutbetaling.
 • Den normale og daglige eller ukentlige arbeidstiden.
 • Eventuell prøvetid.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som gjelder.


Den maksimale prøvetiden er seks måneder

Det kan avtales prøvetid inntil seks måneder, men ikke lenger. I prøvetiden er det vanligvis en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Se arbeidsmiljøloven § 15-6.

Mange tror at en fritt kan sies opp i prøvetiden. Slik er det ikke. En oppsigelse må begrunnes i mangel på faglig dyktighet, dårlig tilpassing eller lav pålitelighet. Du skal få klar beskjed underveis hvis du må forbedre noe ved arbeidsutførelsen. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-3 (7)

Du kan ha krav på fast jobb etterhvert hvis du er midlertidig ansatt

Det er forskjellige regler for de som er ansatt som vikar og de som går inn i en jobb av midlertidig karakter. Arbeider du deltid vil du også kunne ha rett på full stilling, hvis det blir en slik stilling ledig.

Ørnulf Kastet

Ørnulf Kastet

Leder for Tariffpolitisk avdeling