Lønn

Mange land har en lovbestemt minstelønn. Slik er det ikke i Norge. Hos oss forhandler arbeidsgiverne og arbeidstakerne om hvor høy lønna skal være i det vi kaller lønnsoppgjørene. Ved å være organisert er du med på å påvirke.

Norske pengesedler. Norske kroner. Foto: Jens Sølvberg/Samfoto
Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat

Tariffavtalene dekker de fleste jobber, eller yrker. Offentlig ansatte er alltid dekket av tariffavtale, men slik er det ikke i privat sektor. Her må de ansatte være organisert og kreve at det opprettes en tariffavtale.

Du finner informasjon om de ulike tariffavtalene i det YS-forbundet du er medlem av.

Lønn etter tariffavtalen selv om du ikke er organisert

Arbeidstakere i en bedrift som er bundet av tariffavtale skal lønnes etter tariffavtalen. Det gjelder også hvis du ikke er organisert.

Arbeidstakere ansatt i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale har avtalefrihet når det gjelder lønn. Har man inngått en avtale om dårlig lønn, skal det mye til for å kunne hevde at den er ugyldig eller ulovlig. Men en kan alltid kreve, eller forhandle om høyere lønn.

Du skal ha 40 prosent i tillegg når du jobber overtid

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelser om lønn, med ett unntak: Arbeidsmiljøloven slår fast at du skal ha 40 prosent i tillegg til den ordinære lønnen når du jobber overtid. Hvis arbeidsgiver nekter å betale overtid kan du vise arbeidsmiljøloven.

Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?