YS Privat består av seks YS-forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.

Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet har hovedtyngden av sine medlemmer i privat sektor.

Delta og Finansforbundet er representert i privat sektor med medlemsgrupper som har selvstendige tariffavtaler med arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke.

Christopher Navelsaker er sektoransvarlig i YS Privat og har det administrative ansvaret.
Tlf.: 21 01 36 00
Mobil: 90 17 94 20
christopher.navelsaker@ys.no

YS Privat er en forhandlingssammenslutning og har ansvaret for å forhandle, eller revidere hovedavtalene i de samordnede oppgjørene.

Hovedavtalen mellom YS og NHO 2018-2021
Hovedavtalen mellom YS og Virke 2018-2021

Informasjon om de enkelte tariffavtalene i YS Privat finner du hos det aktuelle YS-forbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?