YS Privat består av seks YS-forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.

Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet har hovedtyngden av sine medlemmer i privat sektor.

Delta og Finansforbundet er representert i privat sektor med medlemsgrupper som har selvstendige tariffavtaler med arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke.

Tor André Sunde er sektoransvarlig i YS Privat og har det administrative ansvaret.
tor.andre.sunde@ys.no
Mobil: 93 45 95 90

YS Privat er en forhandlingssammenslutning og har ansvaret for å forhandle, eller revidere hovedavtalene i de samordnede oppgjørene.

Hovedavtalen mellom YS og NHO 2022 – 2025

Hovedavtalen mellom YS og Virke 2022 – 2025

Hovedavtalen med Virke 2022 – 2025 HUK-tillegget

 

Informasjon om de enkelte tariffavtalene i YS Privat finner du hos det aktuelle YS-forbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?