Gjensidige

Her er en ingress

Få 1,75 % rente i 6 måneder

Med fastrenteinnskudd får du en god og forutsigbar avkastning. Du må sette inn minst 25 000 kroner, og pengene blir bundet i 6 måneder.

Gjensidige

Litt mer tekst her nå, men straks er det nok.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?