Kampanje

NYHETER


Mer til deg ——–> Bedre rabatt hos Scandic Hotels. ——–> Bedre dekning og bedre priser hos Gjensidige forsikringer. ——–> YS og Nordea med best avtale for fagforeningsmedlemmer i 2023 ——–> Ny strømavtale med Klarkraft.

For medlemmer hos:

—- Befalets Fellesorganisasjon —- Delta —- Negotia —- Parat —- SAFE —- Yrkestrafikkforbundet —-Skolelederforbundet —-STAFO —- Norsk Tollerforbund —- Kriminalomsorgens Yrkesforbund —-

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?