Besøkte Forsvaret

Denne uken besøkte YS-leder Jorunn Berland Forsvaret i Midt-Troms. Der fikk hun tilbakemeldinger fra YS-medlemmene om at omstillingen går altfor fort.

YS-leder Jorunn Berland ønsker at forbundene i Forsvaret skal få større medvirkning i omstillingen. Her blir hun flankert av fungerende leder Rune Rudberg i Befalets Fellesorganisasjon (t.v.) og leder Johan Hovde i Personellforbundet. Bildet ble tatt i Setermoen leir. Foto: Nye Troms

YS-leder Jorunn Berland har besøkt Forsvaret i Midt-Troms, hvor hun møtte YS-medlemmer på Setermoen. Deretter gikk turen til Hærstaben på Bardufoss og Luftforsvarets stasjon Sørreisa.

– Det var veldig interessant å høre fra medlemmene på Setermoen hvordan de opplever hverdagen sin. Forsvaret har drevet mye med omstilling. Det jeg opplever, er at det er usikkerhet knyttet til hva som skjer med den enkelte arbeidstaker når omstillinga går hurtigere og hurtigere, fortalte Berland til lokalavisa Nye Troms.

YS-lederen mener tempoet er et viktig poeng i Forsvarets omstilling. Den går så raskt at medvirkningen til de tillitsvalgte er under press. Svarene er ofte gitt på forhånd, og når de tillitsvalgte blir invitert til å bidra, er det som regel bare for å hjelpe til med å komme fram til svarene som er satt.

– Omstilling er nødvendig for Forsvaret. I den sammenheng er kompetanse et viktig tema. Et annet stikkord er forutsigbarhet. Dette å vite litt om hva som skjer. Ut fra tilbakemeldingene jeg har fått på Setermoen, opplever jeg at informasjonen kan bli bedre, uttalte Berland til Nye Troms.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?