- Bruk partssamarbeidet

– Utdanningen innen helse- og sosialfag må legges ut i distriktene, nærmere der vi bor, sa YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen i en ordveksling med Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen.

F.v.: Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen, YS' nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen, leder av YS Spekter og YS Kommune. Fot: Liv Hilde Hansen

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Konklusjonene fra Helsepersonellkommisjonen ble ivrig diskutert da tillitsvalgte fra YS Kommune og YS Spekter var samlet til felles seminar denne uken. 

– De ansatte løper for fort, jobber for mye og er for få. “Send folk og penger, så løser dette seg.” Slik lød rundt 200 innspill vi fikk inn i løpet av bare femten minutter da vi åpnet nettsiden vår, fortalte Gunnar Bovim.
Bovim er utdannet lege og har vært rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I begynnelsen av februar la han frem rapporten fra Helsepersonellkommisjonen sammen med blant annet Lizzie Ruud Thorkildsen, som har vært medlem av utvalget og dermed sittet tett på diskusjonene.

– Jeg var både kry og lettet da vi la frem rapporten. Det har vært et omfattende arbeid, sa Ruud Thorkildsen.

– Tiltakene må gi bedre kvalitet på tjenestene

– Vi er alle bærere av yrkesstolthet, og for meg er det viktig å synliggjøre fagarbeideren. Det handler ikke om at vi ikke trenger sykepleiere og leger, men at vi må dele på oppgavene på en annen måte enn i dag. Og tiltakene må gi bedre kvalitet – ikke bare settes inn fordi vi har for få hender, kommenterte YS’ nestleder.  

Hvordan møter man argumentet om at man ikke har de nødvendige godkjenningene for å kunne ta på seg nye og andre oppgaver?   

– Det er vanskelig å unngå profesjonskampen. Da må lederen ha autoritet nok til å ta i bruk realkompetansen, svarte Bovim. 

– Ellers er begrepet “kvalitet” vanskelig. For den som er frisk kan det være viktig å ha sykehuset nær der man bor, mens den som er syk nok synes best mulig behandling er viktig. Jeg er enig i at vi trenger bedre kvalitet, men vi trenger også flere folk, sa Bovim. 

– Hvis kvalitet er ensbetydende med at du er lege, eller sykepleier alene er jeg ikke enig med deg, men hvis kvalitet er å bruke de ulike, autoriserte yrkesgruppene ut i fra kompetanse og forsvarlighet, er vi helt enige, repliserte Ruud Thorkildsen.

Vil diskutere utfordringene i helsevesenet med innestemme

I rapporten fra Helsekommisjonen vises det til at det er avdekket overdiagnostikk og overbehandling i en så stor skala at det truer både helsetjenestenes bærekraft og pasientens helse.

Bovim var opptatt av at man må redusere overbehandling, la være å gjøre unødvendige behandlinger.

– Knappheten er på helsepersonell, ikke penger, forklarte han.

– Og så må vi ha en felles forståelse av det store utfordringsbildet. Vi må snakke med innestemme. Dette er ikke håpløst hvis vi ikke kaster bort tiden på profesjonskamp, sa han.

– De er de som har skoene på som må finne ut av hvordan dette skal løses lokalt. Enhver avdeling må se på hvilke oppgaver som skal løses, hvilken kompetanse som trengs og hvem som innehar denne kompetansen. Bruk partssamarbeidet lokalt, oppfordret YS’ nestleder.

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?