Diskuterer ny reform i offentlig sektor

Tirsdag deltok YS i en diskusjon i regi av regjeringen om den nye tillitsreformen i offentlig sektor, ett av regjeringens aller viktigste prosjekter fremover. Reformen må utformes i tett samarbeid med de tillitsvalgte i de enkelte sektorene, påpeker YS-leder Erik Kollerud.

Portrett av YS-leder Erik Kollerud. Husvegg og ett trafikkskilt i bakgrunnen.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

Det var statsminister Jonas Gahr Støre og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) som inviterte både YS og de andre partene i arbeidslivets til et møte om tillitsreformen i offentlig sektor.

Fra YS deltok YS-leder Erik Kollerud, Pål N. Arnesen, leder for YS Stat og Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter og YS Kommune.

– De tillitsvalgte i YS-forbundene er opptatt av at utformingen av reformen vil være forskjellig fra sektor til sektor. Derfor må den utformes i tett samarbeid med de tillitsvalgte i de enkelte sektorene, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Flere av YS-forbundene advarer mot økende, politisk detaljstyring. Å begrense detaljstyringen i forvaltningen er en forutsetning for at vi lykkes med reformen, legger han til.

Hva er tillitsreformen?

Tillitsreformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester.
Reformen er en av regjeringens viktigste prosjekter, i følge Hurdalsplattformen, og skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter.

Målene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante. Regjeringens mål er at reformen skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinjen og ryggraden i velferdsstaten.

Dette vil regjeringen oppnå med tillitsreformen

Regjeringen vil legge frem en strategi for offentlig sektor, som tar brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess for hvordan tillitsreformen skal utformes på det enkelte område med følgende formål:

  • Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten.
  • Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene.
  • Sørge for at store IKT-prosjekter i offentlig sektor styres på en ny og bedre måte basert på tett involvering av brukere og ansatte, og ved å bygge opp kompetanse i egen organisasjon fremfor å kjøpe konsulenttjenester.
  • Sikre at offentlige ledere har opplæring i den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

YS-lederen: – Tillitsbasert ledelse og styring kan ikke vedtas

– Ledelse og styring basert på ledelse må bli til gjennom samarbeid. Tillit vedtas ikke ovenfra, men skjer ved at ansatte får både tillit og rom til å jobbe selvstendig med å nå virksomhetens mål, påpeker YS-lederen.

– Ansattes kollektive innflytelse og medvirkning blir også viktig gjennom godt, lokalt partssamarbeid. En må se verdien i de tillitsvalgte som medspillere, og ikke bare som motparter i forhandlinger. En tillitsreform må innebære en fremsnakking av de lokale tillitsvalgte og den jobben de gjør, understreker Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?