- En god pakke for trygghet og aktivitet

– Forlengelsen av tiltakene for permitterte og ledighet gir ekstra trygghet for medlemmene våre. Vi er særlig fornøyd med at det kommer ekstra tiltak for å skape aktivitet i arbeidslivet, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud, med blå genser, foran Stortinget.
YS-leder Erik Kollerud oppfordrer YS-medlemmene om å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge hvilket parti de vil stemme på i høstens stortingsvalg. Foto: NTB Kommunikasjon

Ap, Frp, Sp og SV har blitt enige om en rekke nye koronatiltak. YS-lederen er glad for at tiltakene rettet mot arbeidstakere som rammes særlig hardt forsterkes.

– Det er viktig å ivareta de som har blitt ledige og permitterte på grunn av pandemien helt til vi kan åpne samfunnet igjen. Det vil ta lang tid før arbeidslivet er tilbake til en normaltilstand, sier han.

Samtidig ønsker Kollerud sterkere tiltak for å stimulere til aktivitet for bedrifter og permitterte.

– Samtidig som vi ivaretar enkeltmennesker og arbeidsplasser, må vi sørge for at det er aktivitet der det er mulig. Jeg er særlig bekymret for langtidspermitterte som i dag får lite oppfølging fra myndigheter og arbeidsgivere. Det er ikke sikkert jobben er der når permitteringsperioden er over. Derfor er det veldig positivt at opposisjonen tydelig ber regjeringen om å forsterke tiltak og oppfølging av permitterte, sier han.

Han er også glad for at ordningen med lønnstilskudd løftes frem av opposisjonen.

– YS var tidlig i pandemien opptatt av å innføre lønnstilskudd for arbeidsgivere som tok ansatte tilbake fra permittering. Dette ble innført, men så fjernet igjen. At dette nå skal innføres igjen er positivt. Alt som kan bidra til aktivitet der det er mulig er bra, sier han.

Kollerud trekker også frem at det nå kommer ekstra tiltak rettet mot studenter

– Studenter med deltidsjobb har blitt særlig hardt rammet fordi de ofte jobber i de bransjene som nå nærmest er nedstengt. Vi mener at de bør innlemmes i den ordinære dagpengeordningen med en mye lavere terskel enn i dag. Det vil være det mest målrettede tiltaket, sier han.

YS-lederen er fornøyd med helheten i pakken fra opposisjonen, men trekker frem særlig én stor mangel:

– Flere av opposisjonspartiene har vært tydelig på at de vil gjeninnføre feriepenger på dagpenger. Dette tiltaket finner vi ikke igjen i enigheten. Vi forventer at dette tas med i det endelige vedtaket, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?