- En stor sveitserost der hullene er mangelen på folk!

– Skal vi lykkes med gigantsatsingen på Forsvaret må vi ha soldater og offiserer. Skal vi få køene ned og kvaliteten opp i helsevesenet behøver vi helsepersonell. Skal vi stanse smuglingen på grensene trenger vi flere tollbetjenter, minner YS-leder Hans-Erik Skjæggerud om.

- Vi mangler arbeidskraften som skal til for å lykkes med satsingene fra regjeringen, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Tirsdag denne uken la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

YS merker seg at det loves økt kjøpekraft for folk flest, at arbeidsledigheten ligger på et relativt lavt nivå og at økningen i oljepengebruken er moderat.

– Dette er elementer regjeringen fortjener skryt for. Som forventet satses det på forsvar, trygghet og helse. Gode prioriteringer, som YS støtter, sier Skjæggerud.

– Problemet med budsjettet er at vi mangler den arbeidskraften som skal til for å lykkes med satsingene. Vi trenger flere ansatte og vi trenger ansatte som har den nødvendige kunnskapen. Jeg hadde derfor forventet et budsjett med enda større fokus på personellet, mener han.

Det er akutt mangel på arbeidskraft i deler av helsevesenet. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse mangler det 13 800 helsearbeidere, deriblant mer enn tre tusen helefagarbeidere.

Også i Forsvaret er det store mannskapsutfordringer. Personell- og kompetansesituasjonen er den største risikofaktoren for utviklingen av Forsvaret.

– Nye maskiner, ny teknologi og nytt utstyr er veldig bra. Men vi må ikke glemme at det er folk som skal betjene dette. La oss ta Tolletaten som et eksempel. Tollerne melder at grensene inn til Norge blir oppfattet som “det svakeste leddet” i Europa. Dermed blir vi et transittland for omfattende narkotikasmugling. Ekstrabevilgningen til Tolletaten på 118 millioner kroner er bra, men vi forventer at regjeringen følger opp med ytterligere bevilgninger til nye årsverk i neste års statsbudsjett, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?