- Enda en uthuling av arbeidsmiljøloven

– Når regjeringen nå endrer bestemmelsene om arbeidstid fører det til enda en svekkelse av arbeidsmiljøloven, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland står foran en grå vegg. Hun snakker, og gestikulerer med åpne hender.
YS-leder Jorunn Berland

I dag la regjeringen frem sitt forslag for Stortinget om å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid: Prop. 72 L (2016–2017) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Regjeringen vil at hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker selv skal kunne avtale kveldsarbeid mellom klokken 21 og 23, så lenge dette skjer på den ansatte initiativ.

Dagens arbeidsmiljølov gir partene anledning til å utvide arbeidstiden til etter klokken 21.

– Individuelle avtaler kan føre til et press på den enkelte om å jobbe mer om kvelden, sier YS-leder Jorunn Berland.

– Vi mener det forslaget Regjeringen la frem i dag er enda en uthuling av arbeidsmiljøloven. Partene i arbeidslivet har best forutsetninger for å finne frem til arbeidstidsordninger, som både ivaretar behovene til den ansatte og arbeidsgiveren. Derfor er det helt unødvendig å legge opp til individuelle avtaler, sier YS-lederen.

Berland advarer også mot et stadig svakere skille mellom arbeid og fritid.

– Arbeidsmiljøloven skal sørge for at vi har en arbeidstid som ikke går utover helsa, eller gir sosiale belastninger. Vi lever i en tid der skillet mellom arbeid og fritid viskes ut, og hvor det blir mindre og mindre rom for å koble seg helt av jobben. Det tror jeg ikke er bra for helsa vår, advarer YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?