- Feil medisin mot innleie

Regjeringens forslag til nye regler for bemanningsbransjen holder ikke mål, mener YS. – Vi frykter at endringene vil øke og ikke begrense bruken av innleid arbeidskraft, advarer YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland. Arkivfoto: Terje Bergersen

Mirjam K. Sorge Folkvord

Rådgiver

YS har levert inn sitt høringssvar på arbeidsminister Anniken Hauglies forslag om å endre reglene for innleie av arbeidskraft.

Forslagene fra Hauglie omfatter blant annet:

  • Presisere fast ansettelse i arbeidsmiljøloven.
  • Gi en ny hjemmel for midlertidige ansettelser i bemanningsbyråer.
  • Innføre en kvote på innleie på 10–15 prosent av arbeidsstokken.

– Opprinnelig varslet statsråd Hauglie at det ville komme et forslag til hvordan lovverket klarere kunne definere faste ansettelser. Den intensjonen er vi positive til. Imidlertid opplever vi at forslaget til presisering er for uklart. I sum frykter vi vil øke bruken av innleie, ikke begrense den, poengterer Berland.

– Vi tror ikke noen av tiltakene vil virke. Derfor går vi mot alt. Dette er ikke rett medisin, sier YS-lederen.

YS ønsker også at regjeringen benytter seg av muligheten til å forby innleie fra bemanningsselskaper, i visse bransjer.

– Konkret foreslår vi å gjøre det mulig for departementet å forby innleie i enkeltbransjer, uten å gå veien om behandling i Stortinget. Vi tror dette vil være et mye mer effektivt virkemiddel. Trusselen om forbud vil også kunne bidra til å temme misbruket av vikarer, mener Berland.

Selv om hun håper Hauglie legger bort forslagene i pakken, er hun klar for dialog med regjeringen om endringer av arbeidsmiljøloven.

– Det er ting i arbeidsmiljøloven som bør kunne ses på i lys av at tidene forandrer seg. Det er ikke slik at vi er negative til alt. Det er behov for endringer. Blant annet er ikke arbeidstakerbegrepet bra nok i dag. De har sagt at det skal komme noe om det, men det tar lang tid, sier Berland.

Mirjam K. Sorge Folkvord

Rådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?