Foreslår endringer i AFP-ordningen

For tre år siden ble organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden enige om å utrede endringer i avtalefestet pensjon (AFP). Nå legges forslagene frem.

Eldre mann plukker blåbær sammen med to småjenter. Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav
Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

– Selv om man ikke er enige om en konkret, ny AFP-modell er det positivt at det nå foreligger en skisse til mulige løsninger, modeller og beregninger av de ulike ytterpunktene, sier YS-leder Erik Kollerud.

I hovedoppgjøret i 2018 ble partene i privat sektor enige om felles mål for en fremtidig AFP-ordning:

  • Bedre samsvar mellom tid i AFP-bedrift og hva man får utbetalt i pensjon.
  • Full opptjening i ordningen skal gi en ytelse på linje med dagens nivå.
  • Bedriftenes kostnader til AFP-ordningen skal holdes på samme nivå som i dag.

Last ned utredningen her

AFP skal fortsatt være en viktig fordel for de som er organisert, mener YS

– Dagens kvalifiseringsordninger er for rigide. Vi behøver sterkere grad av opptjening. Utredningen viser hvordan dette kan gjøres, og da på en måte som sikrer AFP-ordningen legitimitet. AFP skal fortsatt være en viktig fordel for arbeidstakere og bedrifter som er organisert, sier Kollerud.

Flere kombinasjoner mulig, viser utredningen

Utredningen viser at det fins flere mulige kombinasjoner av premie og satser for opptjening, og at det er uenighet mellom partene om disse.

– Vi må sørge for at medlemmene får en god AFP også i fremtiden. Vi skal nå velge en modell som skal stå seg i mange tiår fremover. Derfor må vi ha en grundig gjennomgang og drøfting av utredningen, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?