Forhøyet dagpengesats ut juni

Regjeringen foreslår å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli. Det er YS fornøyd med.

Foto: © Dag G Nordsveen / Samfoto

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de koronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, uttaler arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

– Når Regjeringen etterkommer vårt krav om å forlenge permitteringsperioden, er det selvsagt at de andre tiltakene for de som rammes av pandemien forlenges samtidig, kommenterer YS-leder Erik Kollerud.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent for inntekter under 3 G, og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6 G. Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

YS-lederen: – Det viktigste er å ivareta arbeidstakerne

– Det er like viktig å ivareta arbeidstakere som enten er permittert eller arbeidsledige som å gi bedriftene kompensasjon, påpeker YS-lederen.

– Vi skal redde ellers levedyktige arbeidsplasser, men det viktigste er å ivareta folkene som skal jobbe der. Det er de som bærer den tyngste, økonomiske konsekvensen av pandemien. Da skal resten av samfunnet, som ikke rammes like hardt, stille opp og gjøre børa litt lettere å bære, mener YS-lederen.

– Langt frem til en normalsituasjon, advarer YS

– Selv om vaksineringen har startet, vil det gå lang tid før arbeidslivet er tilbake til en normalsituasjon. Vi må ikke feile på oppløpssiden. De økonomiske tiltakene må videreføres hele det neste halvåret. Det er godt at Regjeringen også har sett dette, sier Kollerud.

– Etter hvert som vaksineringen av befolkningen gjennomføres, og smitteverntiltak kan reduseres, vil mange av de som i dag er permitterte eller arbeidsledige komme tilbake i jobb. I mellomtiden vil situasjonen være mer usikker. Med disse forlengelsene gir vi både arbeidstakere og arbeidsgivere mer forutsigbarhet i en vanskelig tid, uttaler arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?