- Gledelig at ledigheten går ned

– Det er gledelig at arbeidsledigheten går ned, sier YS-leder Jorunn Berland. Ledigheten har nå sunket til 4,2 prosent, viser Arbeidskraftsundersøkelsen.

Foto: Scanpix

Fra oktober i fjor til januar i år gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,6 prosentpoeng. Ledigheten ligger nå på 4,2 prosent. Det viser Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble lagt frem i dag.

Nedgangen i ledigheten kom hovedsakelig blant de som er over 24 år. For unge under 24 år har andelen sysselsatte gått svakt ned.

– Vi må fortsette å ha fokus på at enda flere unge må ut i jobb, fastslår YS-leder Jorunn Berland.

Sysselsettingen gikk litt opp på landsbasis. Og antall sysselsatte økte med 0,2 prosent.

Tallene viser også at mange av de som mistet arbeidet i fjor raskt kom seg i ny jobb.

– Dette forteller at omstillingsdyktigheten er høy i det norske arbeidslivet. Det er svært positivt, sier Berland.

– For YS er det et politisk mål at Norge er gode på omstilling. Det er viktig at folk som mister arbeidet raskt får ny jobb, understreker hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?