- Gledelig at ledigheten går ned

– Det er gledelig at arbeidsledigheten går ned, sier YS-leder Jorunn Berland. Ledigheten har nå sunket til 4,2 prosent, viser Arbeidskraftsundersøkelsen.

Foto: Scanpix

Fra oktober i fjor til januar i år gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,6 prosentpoeng. Ledigheten ligger nå på 4,2 prosent. Det viser Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble lagt frem i dag.

Nedgangen i ledigheten kom hovedsakelig blant de som er over 24 år. For unge under 24 år har andelen sysselsatte gått svakt ned.

– Vi må fortsette å ha fokus på at enda flere unge må ut i jobb, fastslår YS-leder Jorunn Berland.

Sysselsettingen gikk litt opp på landsbasis. Og antall sysselsatte økte med 0,2 prosent.

Tallene viser også at mange av de som mistet arbeidet i fjor raskt kom seg i ny jobb.

– Dette forteller at omstillingsdyktigheten er høy i det norske arbeidslivet. Det er svært positivt, sier Berland.

– For YS er det et politisk mål at Norge er gode på omstilling. Det er viktig at folk som mister arbeidet raskt får ny jobb, understreker hun.