Hva mener partiene?

11. september er det stortingsvalg. Resultatet vil påvirke en rekke saker som er viktige for YS-medlemmene. Vi presenterer hva partiene går til valg på.

Resultatet av stortingsvalget 11. september kommer til å påvirke en rekke saker som er viktige for YS-medlemmene.

I dokumentet “Hva mener partiene?” presenterer YS hva partiene går til valg på. Vi tar for oss saker som hører hjemme i det utvidete arbeidslivsbegrepet, og i spørsmål prioritert i YS politiske satsingsområder.

Som partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon tar YS ikke stilling til hvilket parti som har den beste politikken. Vi gir heller ikke råd om hva medlemmene skal stemme. Det er det opp til hver enkelt å vurdere.

Vi tar utgangspunkt i partienes arbeidsprogrammer for valgperioden 2017-2021, vedtatt på landsmøtene våren 2017. Alle dagens stortingspartier, pluss Rødt, er inkludert.

Vi presenterer partienes standpunkter slik de er formulert i programmene og uten nærmere analyse. For utdypende informasjon og begrunnelse for standpunktene anbefales det at man setter seg inn i partiprogrammene.

Arbeiderpartiets partiprogram
Høyres partiprogram
Fremskrittspartiets partiprogram
Kristelig folkepartis partiprogram
Senterpartiets partiprogram
Venstres partiprogram
Sosialistisk venstrepartis partiprogram
Miljøpartiet de grønnes partiprogram
Rødts partiprogram

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?