Klare forventninger til Røe Isaksen

– Den nye arbeidsministeren overtar en rekke store utfordringer som må løses. På hans vakt skal vi fortsette å gjennomføre omstillingen av det norske arbeidslivet. Vi har klare forventinger til dette arbeidet, sier YS-leder Erik Kollerud.

Torbjørn Røe Isaksen fotografert mens han legger frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden».
Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) går inn i regjeringen som ny arbeidsminster,. YS har klare forventinger. Foto: Kunnskapsdepartementet

YS-lederen er opptatt av at den nye statsråden bidrar til å styrke trepartssamarbeidet.

– Vi er midt inne i en i en teknologisk utvikling, som helt fundamentalt vil påvirke hva vi jobber med og måten vi jobber på. Samtidig skal vi gjennom et helt nødvendig, grønt skifte. Skal vi møte denne utviklingen og samtidig bevare høy sysselsetting og et godt og trygt arbeidsliv, må vi finne løsninger i fellesskap, sier Kollerud.

Forventer at organisasjonene må trekkes bedre inn i prosessene

YS-lederen vil vi gjerne se at Isaksen og Høyre mener alvor med at også de vil ta vare på den norske modellen. Kollerud peker på at det må bli enklere å organisere arbeidstakere og arbeidsgivere, og at  organisasjonene må trekkes bedre inn i prosessene der beslutningene tas.

Han trekker fram kompetanse som ett av områdene der forventningen er høyest:

– Det er arbeidskraft vi lever av. Vi ser at kravet til kontinuerlig kompetanseutvikling bare vil øke. Vi forventer at arbeidsministeren, sammen med resten av regjeringen, bidrar til å skape et bedre rammeverk for dette.

Arbeidstid og innleie bli viktige spørsmål for fagbevegelsen

Også på andre områder vil den nye arbeidsministeren stå overfor konkrete saker som må løses. I løpet av det neste året skal partene forhandle særalderspensjon. Fougner-utvalget og Sysselsettingsutvalget skal levere sine innstillinger. I tillegg vil arbeidstid og innleie bli viktige spørsmål for fagbevegelsen.

– Det er krevende saker vi står overfor. Felles for disse er at de vil ha stor påvirkning på hvordan vi videreutvikler den norske samfunnsmodellen og legger grunnlaget for at også fremtidens arbeidsliv skal være godt, trygt og inkluderende, sier YS-lederen.

– Vi forventer en lyttende statsråd, som også tar arbeidstakerperspektivet og som gjør arbeidslivet bedre. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid om dette.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?