- Lite ambisiøs regjeringserklæring

– Den nye regjeringserklæringen inneholder lite ny arbeidslivspolitikk. Vi etterlyser tydeligere strategier og tiltak for å ta det norske arbeidslivet inn i fremtiden, sier YS-leder Erik Kollerud.

- Stortinget og regjeringen må på sin side ta et eget ansvar for å bremse forskjellene på toppen, sier YS-leder Erik Kollerud, her avbildet sammen Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) Foto: YS/Scanpix

– Regjeringen skriver selv at arbeidsmarkedet er i rask endring, og at de største utfordringene vi står overfor er teknologiendringer og samfunnets økte krav til kompetanse.  Det er vi helt enig i. YS ønsker velkommen et fortsatt fokus på kompetanse, men vi savner konkrete tiltak.  Kompetansereformen er fortsatt på tegnebrettet og YS savner et større moment bak regjeringens ambisjoner. Og ikke minst en helhetlig plan som ikke bare tenker utsatte grupper, men ser på hele arbeidslivet – alle arbeidstakergrupper vil trenge kompetansepåfyll i årene som kommer, sier Kollerud.

– Samtidig skal regjeringen ha skryt for at satsingene på unge ledige og andre som står utenfor arbeidslivet. Å bekjempe utenforskap er en av hovedoppgavene for samfunnet fremover, og vi støtter opp om inkluderingsdugnaden, sier YS-lederen.

– Vi er også fornøyd med at det kommer en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. Det er et område partene har samarbeidet godt om de siste årene.

YS er skuffet over at regjeringen ikke støtter opp om det organiserte arbeidslivet i større grad, og savner fortsatt en oppfølging av stortingets vedtak fra i fjor som påla regjeringen å styrke organiseringen i arbeidslivet. I tillegg videreføres fagforeningsfradraget på 2019-nivå, noe som er en ytterligere svekkelse av fradraget.

– Et av de viktigste kravene fra fagbevegelsen har vært i gi alle rett til pensjon fra første krone. Det møter regjeringen med å sette ned et utvalg som skal se på saken. I realiteten betyr det at saken utsettes nok en gang, og at en million nordmenn fortsatt må leve med denne urettferdigheten, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?