Opplæring på dagpenger blir permanent

Regjeringen gjør ordningen med å kombinere dagpenger og opplæring permanent. – Dette er et viktig og riktig tiltak vi har jobbet for lenge, sier YS-leder Erik Kollerud.

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Regjeringen har foreslått at helt ledige og helt permitterte kan kombinere dagpenger og opplæring også etter koronapandemien.

– Å utvikle og oppdatere sin egen kompetanse vil bli stadig viktigere fremover. Frem til nå har hovedregelen vært at man ikke kan kombinere dagpenger og opplæring. Det har gjort det vanskeligere for de som har vært ledige lenge å gjøre seg attraktive for nye arbeidsgivere. De som hadde påbegynt etterutdanning da de ble ledige måtte også avslutte denne eller miste dagpengene.

– Vi har sett at det midlertidige unntaket fra dette som ble innført under koronapandemien har vært vellykket. Derfor er det veldig positivt at regjeringen nå vil endre reglene permanent, sier Kollerud.

– Dette er i helt i tråd med tankegangen om livslang læring og at ingen skal gå ut på dato. Ikke bare vil det forhindre langtidsledighet og varig utestenging fra arbeidslivet for de med svake grunnleggende ferdigheter, det vil også være viktig for de som kanskje har grei utdanning i bagasjen men som vil oppleve ledighet og behov for omskolering i løpet av karrieren. Det er uansett bra for samfunnet og for den enkelte at man kan bruke tiden som arbeidsledig eller permittert til å stille sterkere på arbeidsmarkedet, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?