- Positivt med egen digitaliseringsminister

– Den raske utviklingen i teknologi og digitalisering krever sterkere planlegging og koordinering. Vi er derfor glad for at regjeringen for første gang utnevner en egen digitaliseringsminister, sier YS-leder Erik Kollerud.

Retro robot leke på et treguld, med gul vegg bak.
- Samspillet mellom teknologi og humankapitalen blir avgjørende for norske arbeidsplasser i fremtiden, mener YS-leder Erik Kollerud. Foto: Istock

YS etterlyste opprettelsen av denne ministerposten etter valget i 2017.

– Vi har lenge sett behovet for dette. Det pågår store digitaliseringsprosesser på mange ulike områder, og disse har ikke vært tilstrekkelig koordinerte. Flere land har hatt en slik ministerpost i flere år allerede, blant annet Kina, India og Canada, sier han.

YS-lederen håper at digitaliseringsminister Nikolai Astrup får en bred portefølje, også utover offentlig sektor, og at det settes i gang et arbeid med en digitaliseringsstrategi for arbeidslivet.

– Digitalisering er ikke én sak eller én sektor. Dette endrer samfunnet på tvers av sektorer, bransjer, politiske og faglige felt, sier Kollerud.

Han mener det er behov for en strategi som ser endringene i sammenheng med hverandre og viser til Tyskland.

Tyskland gjennomførte mellom 2012 og 2017 to slike prosesser: «Industrie 4.0 platform» og «Work 4.0».

– Dette er eksempler på at det går an å ligge politisk i forkant. Digitalisering fører til store omveltninger i arbeidsmarked og arbeidsliv. Da holder det ikke at vi bare følger med utviklingen hver for oss. Vi bør i fellesskap finne ut av hvordan vi ønsker at digitalisering skal tjene samfunns- og arbeidsliv og hvordan vi skal komme dit.

Kollerud forteller at den tyske fagbevegelsen har spilt en avgjørende rolle i å forankre en felles, tverrpolitisk forståelse, både av realiteter og hva slags utvikling de ønsker for framtida. Han ønsker en liknende prosess i Norge.

– Norge er ett av de landene der ny teknologi innføres fort, og der store deler av arbeidsstyrken er i stand til å henge med i utviklingen på grunn av høyt kompetansenivå. Samtidig ser vi at det trengs en systematisk innsats for å sikre at alle typer arbeidstakere får den kompetansen de trenger. Norge vil være tjent med en liknende prosess, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?