- Profesjonskamp kan ikke stå i veien for god omsorg

– Vi må legge den utdaterte profesjonstankegangen bak oss, satse på oppgavedeling og se på hvordan vi kan jobbe tverrfaglig  til det beste for brukerne. Det haster, det er tid for handling nå, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i YS og medlem av Helsepersonellkommisjonen.

Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i YS Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Torsdag formiddag la Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport, med forslag til hvordan vi kan møte utfordringene i helse- og omsorgssektoren. 

– To til tre yrkesgrupper kan ikke løse problemene alene. Vi trenger dyktige leger, sykepleiere og helsefagarbeidere, men de kan ikke løse utfordringene alene, påpeker Ruud Thorkildsen. 

Vil ha på plass tverrfaglige team rundt brukerne

Oppgavene i helse- og omsorgssektoren må utføres av tverrfaglige team rundt brukeren, mener YS’ nestleder og viser til at vi har et trettitalls autoriserte yrkesgrupper som alle kan bidra på ulike måter; feks. audiografer, aktivitører, apotekteknikere, helsesekretærer, ernærings- og institusjonskokker, kokker, miljøterapeuter, renholdere og vernepleiere. 

– Vi er på overtid. Nå haster det. Hvilke oppgaver skal løses? Hvilken kompetanse trenger vi? Og hvem har denne kompetansen? Behovet er størst i kommunene og her må det handles. Nytenkning og løsninger med oppgavedeling mellom yrkesgrupper er det første som må på plass, mener YS’ nestleder.

Også Tonje Tysland, plasstillitsvalgt for YS-forbundet Delta ved Villa Enerhaugen i Oslo, er opptatt av tverrfaglig samarbeid. Foto: Liv Hilde Hansen

Mener samarbeid fører til mer god omsorg

– Det er viktig med tverrfaglig samarbeid. Sammen gir vi god omsorg og livsglede i hverdagen for pasienter, beboere og brukere, mener Tonje Tysland, plasstillitsvalgt for YS-forbundet Delta ved Villa Enerhaugen i Oslo.

Tysland har fagbrev som aktivitør, en yrkesgruppe som legger til rette for personer med fysisk eller psykisk nedsettelse. 

– Vi jobber med å holde restfunksjonene ved like og fokuserer på mestringsfølelse og livsglede, forteller hun og er opptatt av at de ulike profesjonene må utføre de kjerneoppgavene de er utdannet til:

– Da får alle yrkesprofesjonene nok tid til å gjøre de oppgavene de er spesialister på. Det er viktig at vi har rett person på rett plass, slik at rett kompetanse blir brukt der den trengs, sier hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?