- Regjeringen bør satse mer på omstillingen av arbeidslivet

– Forslaget til revidert nasjonalbudsjett inneholder ingen store overraskelser, men det er bekymringsfullt at regjeringen ikke viser større vilje til å satse på omstillingen av arbeidslivet, sier YS-leder Erik Kollerud.

Erik Kollerud stiller ikke til gjenvalg som YS-leder på kongressen i oktober. Foto: NTB Kommunikasjon

– Regjeringen bruker mye penger i år på å styrke forsvar og beredskap. Det er helt riktig. Samtidig burde man styrket investeringene i beredskapen for den langsiktige utviklingen av og endringen i arbeidslivet, sier Kollerud. 

YS-lederen peker på faren for at den positive situasjonen vi ser i arbeidsmarkedet nå, med lav ledighet og økt sysselsettingsgrad, overskygger de langsiktige utviklingstrekkene.

– Arbeidslivet skal omstilles og behovet for kompetanseutvikling er stort. Regjeringen har selv snakket mye og høyt om kompetansereform. Da er det rart at det nesten ikke finnes spor av dette i det reviderte budsjettet, sier Kollerud.

Bekymret for utsiktene til økte kostnader for husholdningene

– Det viktigste for våre medlemmer er at økte renter og prisene på mat, strøm og drivstoff ikke spiser opp lønnsveksten. Derfor må regjeringen holde litt igjen på pengebruken. Dette budsjettet er klart mindre innstrammende enn tilleggsnummeret som kom i høst. På den annen side har regjeringen klart å dekke inn en del av de utgiftsøkningene som har vært vedtatt så langt i år. Det er positivt, mener YS-lederen. 

– I mellomtiden sliter mange med strømprisen

En betydelig del av de økte utgiftene i nasjonalbudsjettet går til strømstøtte. Samtidig øker statens inntekter fra skatt, utbytte og moms mer.

– Det er positivt at regjeringen er opptatt av kraftsituasjonen. Nok en gang varsler man en grundig gjennomgang av årsaker og risiko for liknende situasjoner, og at det skal komme forslag til tiltak. I mellomtiden sliter mange med strømprisen, selv om strømstøtten er forlenget ut året, påpeker Kollerud.

Fornøyd med at regjeringen bremser offentlige byggeprosjekter

– Det er behov for å gå gjennom byggeprosjektene, som gang på gang viser seg å sprekke med milliarder. At regjeringen nå bremser noen prosjekter, får ikke særlig virkning på årets statsbudsjett. Jeg synes det er merkelig at regjeringen velger å bruke mye tid på det i dag, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?