- Rydd opp, Støre!

– Det pågår et uverdig, politisk spill om feriepengene til de arbeidsledige. Statsminister Jonas Gahr Støre må snarest løse opp i floken. For dette vil gjøre vondt. Først og fremst for de foreldrene som må fortelle barna at sommerferien 2022 er avlyst, advarer 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud

- Lønnsøkning over prisveksten kan bidra til ytterligere prisvekst, advarer  YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

– Arbeiderpartiet gikk til valg på løftet om at “Nå er det vanlig folks tur”. Arbeidstakere som har blitt arbeidsledige, eller permittert under koronapandemien kan dessverre ikke bli mer “vanlige folk”. Pandemien har rammet dem og familiene deres hardt og brutalt. Det bør virkelig være deres tur nå, poengterer Skjæggerud.

Den avgåtte Solberg-regjeringen ønsket å spare rundt 1 milliard kroner ved å kutte i den midlertidige ordningen med feriepenger av dagpenger. Arbeiderpartiet gikk til valg på løftet om å gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige. Det samme gjorde de andre partiene på rødgrønn side.

– Det løftet bryter Støre nå, ved første korsvei. Og lenge før hans 100 første dager som statsminister nærmer seg slutten. Det er ikke til å forstå, sier Skjæggerud.

– At man må finansiere ordningen kan neppe ha kommet som en overraskelse. Debatten har pågått i snart ett år, der Solberg-regjeringen har fått gjennomgå av nettopp Arbeiderpartiet, fortsetter han.

Skjæggerud reagerer også på at saken om feriepenger har blitt gjenstand for politisk spill:

– Først gjemmer arbeidsministeren seg bak at den nye regjeringen kun har hatt noen uker på seg til å gjøre om på budsjettet fra den avgåtte regjeringen. Det argumentet står seg dårlig, all den tid regjeringen har funnet flerfoldige milliarder til andre gode formål i sitt tilleggsbudsjett.

– SV sier også at de ikke vil prioritere dette i budsjettforhandlingene, fordi regjeringen ikke har gjort det. Dette blir nærmest et uverdig svarteperspill, mener Skjæggerud.

– SVs store ord om fordeling blir hule når de vil prioritere mange, store nye velferdsløft for alle, men foran de arbeidsløse. På sidelinja står de som rammes av dette. Fedre og mødre som må fortelle ungene at sommerferien 2022 dessverre må avlyses. Det er ikke deres tur likevel.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?