- Skatt på sykkel og kollektivtransport betalt av arbeidsgiver må bort

YS ber regjeringen fjerne skatteplikten på sykkel og kollektivtransport betalt av arbeidsgiver. – Det vil bidra til rimeligere transport og oppmuntre til miljøvennlige valg, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

- Lønnsøkning over prisveksten kan bidra til ytterligere prisvekst, advarer  YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Onsdag og torsdag denne uken holder regjeringen sin årlige budsjettkonferanse. Her legges de økonomiske rammene og prioriteringene for neste års statsbudsjett. 

– Regjeringen bør fjerne skatteleggingen av sykkel eller kollektivkort betalt av arbeidsgiver. Det vil stimulere flere til å velge miljøvennlige alternativer, mener Skjæggerud.

YS til Dagsavisen: Ber Vedum kutte bilskatt, busskatt og sykkelskatt: – Blitt helt irrelevant

Tiltaket vil også rette opp skjevheten der ansatte som har parkeringsplass betalt av arbeidsgiver ikke skatter av dette, mens de som får dekket kollektivkort eller sykkel, må betale skatt på verdien av dette.

– YS er kritisk til denne forskjellsbehandlingen. Ved å frita arbeidsgiverbetalt sykkel og kollektiv-kort fra skatt blir det mer attraktivt å enten sykle eller reise kollektivt til jobben. Mindre bilbruk er bra for folkehelsa og reduserer klimautslippene, sier han. 

– Det er et viktig prinsipp at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Da bør skattesystemet reflektere dette, mener Skjæggerud.

YS ber regjeringen også endre skatten på kjøregodtgjørelse

– Skatteplikten for kjøregodtgjørelse kan ikke videreføres som i dag, med de bensinprisene vi nå ser. Kostnadene ved å bruke egen bil er nå langt høyere enn det som dekkes i henhold til statens satser for kjøregodtgjørelse – satser som også brukes av en rekke andre arbeidsgivere. Det at satsene henger etter, er i seg selv et problem, men det er ekstra urimelig at arbeidstaker skal skatte av deler av kjøregodtgjørelsen. Dette må rettes opp umiddelbart, sier Skjæggerud.

– Vi ser at flere arbeidsgivere allerede nå dekker mer enn statens satser, slik at ikke de ansatte skal straffes for å bruke egen bil i tjenesten, påpeker han. 

– De høye drivstoffprisene er en stor belastning for alle som kjører bil i jobben

I dag er godtgjørelsen for yrkeskjøring i henhold til statens satser 4,03 kroner, og den skattefri delen av dette utgjør 3 kroner og 50 øre.

– Det sier seg selv at begge satsene er altfor lave, når vi vet at kostnaden ved å kjøre en vanlig familiebil er beregnet til om lag 7 kroner per kilometer, sier Skjæggerud.

De høye drivstoffprisene er en stor belastning for alle som kjører bil i jobben, som for eksempel budbilsjåfører og selgere, mener YS.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?