Sommerjobben: Dette har du krav på i lønn 

Mange unge har sommerjobb i ferien. Vi i YS gir deg oversikten over hva du har krav på i timelønn. Vi gir deg også tips om hva annet du bør passe på.

To unge menn står i et bakeri. Den ene gir en pc til den andre.
Foto; Istock

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler og tariffavtalte timelønnssatser.

– Er du over 18 år bør du få en timelønn på minimum 152,34  Lønnsnivået varierer ut ifra alder og yrke. I noen bransjer er minimumslønnen langt høyere enn dette, opplyser YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Er du under 18 år vil tariffavtalt lønn i noen bransjer være 10 til 30 prosent lavere. I andre bransjer er den lik som for de som er over 18 år, forteller han.  

Du kan kreve mer enn minstesatsen

– Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge for tiden. Mange arbeidsgivere sliter med å skaffe arbeidstakere. Det er viktig at også unge folk, som til vanlig er skoleelever eller studenter og som vil ha en sommerjobb, er klar over at de kan kreve høyere lønn enn minstesatsene som er forhandlet frem i tariffavtalene i mange bransjer, poengterer Skjæggerud. 

Timelønnen for de under 18 år er lavest i aldersgruppen 16 til 17 år, for de som jobber som hotellresepsjonist, kelner eller på gatekjøkken. Der ligger snittet på 128,58 kroner i timen. Til sammenligning tjener lagermedarbeidere i samme aldersgruppe 182,85 kroner i timen. 

Det er flere grunner til at lønnsnivået varierer en del. Dette skyldes at vi har ulike bransjer, sektorer og jobber. Noen er typiske sesongjobber, som badeland og dyrepark, mens andre er helårsjobber, der man trenger folk for å få avviklet ferie for andre ansatte, sier Skjæggerud. 

 Viktig med skriftlig avtale

– Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Det er nedfelt i arbeidsmiljøloven, understreker Skjæggerud. 

Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller deltidsarbeid. Det er feil og strider mot norsk lov, påpeker han. 

Takk nei til å jobbe svart

– For noen kan det kanskje virke fristende å arbeide svart. Det bør du takke nei til, advarer Skjæggerud.  

Det er ulovlig å jobbe svart. Og uten et formelt ansettelsesforhold stiller du svakt hvis lønna ikke blir utbetalt. I tillegg mister du rettigheter til sykepenger, ledighetstrygd, pensjon og alle andre offentlige ytelser, advarer han. 

Sommerjobber styrker CV-en din

Med sommerjobb kan du også vise til erfaring fra forskjellige bransjer og jobber på CV-en din. Det er positivt at du har prøvd deg i yrkeslivet ved siden av å gå på skole eller studere. 

Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker på. Du får en fot innenfor arbeidslivet, bygger viktig nettverk og lærer deg noen av de viktige spillereglene. Hva har du krav på, men også hvilke plikter du har som arbeidstaker, avslutter Skjæggerud.   

Det er viktig at du kjenner til rettighetene dine når du starter i din første jobb. YS gir deg oversikten. Foto: Scanpix
Illustrasjonsfoto: Scanpix
Jobber og timelønnsatser ut ifra tariffavtaler (37.5 timers uke)  16-17  17-18  over 18 
Kommunale jobber  162,09  162,09  180,10 
Sykehjem ufaglært  162,09  162,09  180,10 
Hotellresepsjonist  128,58  138,08  152,34 
Badeland  1)  1)  164,75 
Bowlinghall   1)  1)  164,75 
Treningssenter  1)  1)  164,75 
Dyrepark  1)  1)  164,75 
Grossistmedarbeider (Grossistlagre)  182,85  207,48  256,72 
Industriarbeider  113,86  149,33  186,67 
Bygningsarbeider uten fagbrev  146,5  146,5  214,9 
Renholdsarbeider  165,05  165,05  216,04 
Butikkmedarbeider  123,9  123,9  171,53 
Ferge kioskmedarbeider  123,9  123,9  171,53 
Kontormedarbeider  123,9  123,9  171,53 
Kiosk  123,9  123,9  171,53 
Reiselivsmedarbeider  171,53  171,53  171,53 
Sentralbord  123,9  123,9  171,53 
Gatekjøkken  128,58  138,08  152,34 
Kelner  128,58  138,08  152,34 
Kokk (ufaglært), begynnerlønn over 20år/ etter 4mnd praksis over 18år  2)   2)   195,71 
Gartner og hagehjelp   159,53  159,53  191,42 
Avisbud   163,68  163,68  188,2 
Vektere  3)   3)   211,22 
Barnehage  162,09  162,09  180,10 

 

1) Lønn for skolelever og ungdom under 18 år fastsettes av arbeidsgiver  

2) Kan ikke jobbe som kokk (ufaglært) før man er 18 år  

3) Kan ikke jobbe som vekter hvis man er under 18 år  

 

Statlig sektor  2023 
Inntil 17 år:  kr 143,92 

 

Mellom 17 og 18 år:  kr 152,92 

 

Ved fylte 18 år min:  kr 179,90 (følger minstelønn i den aktuelle stillingskode 

Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få betalt for den jobben du utfører. Foto: Istock
Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få betalt for den jobben du utfører. Foto: Istock

Sjekkliste: Hvilke rettigheter og plikter har du i sommerjobben?
Det er viktig at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har i sommerjobben. YS gir deg sjekklista.

 Lønn

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler. Er du over 18 år, bør du få en lønn på over 152,34 kroner i timen ifølge tariffen. Hvis du er under 18 år, er lønnen 10 – 30 prosent lavere noen steder, mens andre steder er den lik som for de som er over 18 år.   

Arbeidskontrakt

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeid. Dette er feil og strider mot norsk lov.   

Overtid

Selv om du er ansatt som sommervikar, har du krav på overtidsbetaling. Arbeider du mer enn 40 timer en uke eller ni timer en dag skal du som hovedregel ha overtidstillegg, uavhengig av hva arbeidskontrakten sier. Tillegget for overtid er minimum 40 prosent av lønnen.   

Oppsigelsestid

I Norge er det minimum en måned gjensidig og skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra det første månedsskifte etter at du har mottatt eller levert oppsigelsen. Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i kontrakten. Vær oppmerksom på at regelen om en måneds oppsigelsestid også gjelder når det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.   

Skatt og feriepenger

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Når du begynner å jobbe må du bestille skattekort eller frikort fra Skatteetaten. Arbeidsgiver henter skattekortet/frikortet etter at du har bestilt det. Ikke godta å få kontanter stukket i hånden! Undersøk også om du tjener opp feriepenger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.   

Attest

Hvis du slutter i jobben etter lovlig oppsigelse skal du ha en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest. En god innsats i sommerjobben belønnes ofte med en utfyllende attest. Det kan være gull verdt siden. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?