Stortingets nye pensjonsforlik: - En seier for sliterne og YS

YS har i det nye pensjonsforliket fått gjennomslag for at det lages en ordning for sliterne. I det videre arbeidet med å konkretisere sliterordningen krever YS en plass rundt bordet sammen med myndighetene og de andre partene i arbeidslivet.

Pensjon er et viktig spørsmål for alle som er i jobb. Dagens pensjonsforlik bidrar til å avklare flere viktige spørsmål, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Et flertall av partiene på Stortinget presenterte i kveld et nytt forlik om alderspensjon. Hovedtrekkene i forliket følger forslaget fra regjeringens stortingsmelding fra i høst. Viktige elementer er levealdersjustering av aldersgrensene, ny modell for justering av garantipensjon og bedre alderspensjon til uføre. I forliket som er lagt fram, er alderspensjonen til uføre ytterligere forbedret sammenlignet med regjeringens forslag.

YS er positive til at et bredt flertall på Stortinget har kommet fram til et forlik om pensjon, og støtter forslagene som er lagt fram. Det gir grunnlag for et stabilt pensjonssystem framover.

– Det er viktig for våre medlemmer at et stort flertall på Stortinget stiller seg bak dette forliket. Det gir forutsigbarhet og trygghet for arbeidstakerne. Pensjon er et viktig spørsmål for alle som er i jobb. Dagens pensjonsforlik bidrar til å avklare flere viktige spørsmål, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Et sentralt element i forliket er at Stortinget legger opp til en sliterordning i Folketrygden. Dette var et av YS’ krav i høringen om forbedringer i Folketrygden.

– Når arbeidet med å konkretisere den nye sliterordningen starter, forventer YS å delta i dette sammen med de andre partene. Vi er fornøyd med at YS har fått gjennomslag for at sliterne nå får en verdig avgang fra yrkeslivet. Det har de fortjent, sier Thorkildsen.

Når det gjelder forslaget om å heve aldersgrensen i staten til 72 år, er YS positive til det.

– Mange ønsker å stå lenger i jobb og kjernen i pensjonssystemet er å oppmuntre folk til det. Da må man også ha rett til å stå i jobb. Å heve grensen for når man kan sies opp uten annen grunn enn at man har nådd en viss alder, er en naturlig forlengelse av pensjonsreformen, påpeker YS’ nestleder.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?