Dette er partienes løfter for arbeidslivet

– Bruk stemmeretten i høstens stortingsvalg, oppfordrer YS-leder Erik Kollerud. Lurer du på hvilken politikk partiene går til valg på når det gjelder arbeidslivet? Vi gir deg oversikten over hva partiene lover i de viktigste sakene.

- YS vil ikke gi medlemmene råd om hva de skal stemme, men oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. Vi oppfordrer også medlemmene til å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge parti, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon Kommunikasjon

– YS vil ikke gi medlemmene råd om hva de skal stemme, men oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. Vi oppfordrer også medlemmene til å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge hvilket parti de vil stemme på, sier Kollerud.

YS’ oversikt viser partienes standpunkt slik de er gjengitt i partiprogrammene. Vi har sendt innspill til alle partienes arbeid med partiprogram i forbindelse med høstens stortingsvalg, hvor vi løfter frem de sakene vi mener er viktige for YS-medlemmene. I denne oversikten presenterer vi partienes syn på ulike enkeltsaker om arbeidslivet.

YS er partipolitisk uavhengig og samarbeider med de politiske partiene fra sak til sak.

Ber medlemmene legge vekt på politikk for arbeidslivet

– I vår oversikt legger vi vekt på klassiske saker for arbeidstakerne: Fagforeningsfradrag, likelønn, faste stillinger og arbeidet med å motvirke sosial dumping. YS har også valgt å fremheve kompetanseutvikling for arbeidstakere, personvern og behovet for å utforme klimapolitikken i samarbeid med partene i arbeidslivet, opplyser Kollerud.

Vi gir deg oversikten over de viktigste sakene for deg som arbeidstaker

I oversikten nedenfor viser vi viktige saker for arbeidstakerne og hva de ulike politiske partiene mener. Der partiet deler YS’ syn, har vi satt en hake. I saker der partiene har tatt motsatt standpunkt av YS, har vi satt et kryss.

Oversikten viser partienes standpunkt slik de er gjengitt i partiprogrammene. Partiprogrammene er partienes løfter til velgerne, og sakene som står her vil ofte bli prioritert høyt i forhandlingssituasjoner. De fleste partier mener ting de ikke skriver inn i sitt partiprogram. Er du veldig opptatt av en bestemt sak, oppfordrer vi deg til å undersøke hva partiene tidligere har stemt for i Stortinget, eller spørre en representant fra partiet hva de mener om saken.

Oversikten viser partienes standpunkt i utvalgte enkeltsaker. Den gjør ikke vurderinger av helheten innen områder som ansvarlig økonomisk politikk, gjennomføringsevne eller generelle holdninger til den norske modellen.

Etter publisering av YS’ oversikt har Høyre kontaktet oss, med ønske om å presisere punktene. Alle partiene har fått samme anledning til å kommentere.

Høyre presiserer

YS’ svar til Høyre

FrP presiserer

KrF presiserer

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?