Syv tusen ukrainere i jobbkø i Norge   

Det er krevende å skulle integrere de rundt 70 tusen ukrainere som nå befinner seg i Norge. Tolv tusen av dem er klare for arbeidsmarkedet. Det kan bli utfordrende med begrensede språkressurser, og mange vil derfor bli arbeidsledige.

Foto: Eric Cederlund

Nicholas Wright

Hospitant i YS-sekretariatet

Mange ukrainere vil bli boende her i Norge, enten for en lang periode eller permanent.  Derfor er behovet for språkopplæring og integrering viktig. YS har tidligere spilt inn flere mulige tiltak for bedre integrering.

– God og rask kartlegging av flyktningenes kompetanse er avgjørende. Det må være på plass for å mæte behovet hos arbeidsgiverne, påpeker YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– I tiden fremover må vi også forberede oss på at flere av flyktningene fra Ukraina har skader og krigstraumer. Det vil kreve en annen innsats enn tidligere, påpeker han. 

Det tar tid å gjennomføre Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal sørge for integrering og språkopplæring. Det gjelder også de ukrainske flyktningene. Først når man har gjennomført Introduksjonsprogrammet er man klar for arbeidsmarkedet.

I løpet av det siste året har ukrainere som er registrert som arbeidsledige hos NAV økt fra ett til syv tusen personer. Basert på hvor mange som har kommet, vil rundt tolv tusen nye ukrainere melde seg på arbeidsmarkedet i løpet av året.

Figur 1 (Kilde: Nav)

Tolv tusen ukrainere er klare for arbeidsmarkedet

Cirka 70 000 ukrainere har så langt søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. Ved årsskiftet hadde 18 000 av disse vært i landet i minst ett år og var i arbeidsfør alder, (her definert som mellom 20 og 66 år). 68 prosent av disse igjen er enten sysselsatt eller leter etter jobb (SSB)(NAV).

Fortsetter utviklingen på samme måte tilsier det at om lag 12 000 ukrainere kommer ut på arbeidsmarkedet i løpet av 2024.

I januar i år var rundt 100 000 personer registrert som jobbsøkere hos NAV. 2,9 millioner personer er sysselsatte i Norge (SSB). Man regner med at 24 000 ukrainere i arbeidsfør alder skal integreres i arbeidslivet de neste årene.

Kan lite norsk og mangler nettverk

Det er vanskelig å forutsi hvor utfordrende det blir for ukrainere å få jobb. Ukrainere selv beskriver dårlige språkferdigheter i både norsk og engelsk og mangel på støtte fra et nettverk som de største hindringene på arbeidsmarkedet.

Utsiktene for fred i Ukraina er usikre. Ukrainere på flukt har bare midlertidige beskyttelse. Fremtiden er usikker. Det virker inn på deltagelsen i arbeidslivet, ifølge IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Nicholas Wright

Hospitant i YS-sekretariatet
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?