Tillitsreformen: YS vil ha konkrete tiltak

– Tillitsreformen angår alle som er i jobb. Nå er tiden inne for å implementere reformen gjennom konkrete tiltak på arbeidsplassen, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Tillitsreformen omfatter hele offentlig sektor og skal bidra til flere og bedre velferdstjenester. For å få til det vil regjeringen øke tilliten. Det skal bli mindre detaljstyring og mer handlingsrom for ansatte i førstelinja. 

Fredag møtte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjeldsvik YS, LO, Unio, Akademikerne, KS og Spekter for å dele erfaringer og inspirere til felles videre innsats for reformen.

– Å styrke de tillitsvalgtes rolle er avgjørende for å lykkes

– YS vil gjerne bidra til å finne ut hvordan vi best implementerer reformen i praksis på arbeidsplassene. Tillitsreformen må ses i sammenheng med arbeidet som må skje rundt heltid, oppgavedeling, kompetanseutvikling og livslang læring, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Ruud Thorkildsen representerte YS under møtet, sammen med Jens B Jahren, leder for YS Stat.

– For å underbygge reformen er det helt avgjørende at også ledelse og ledere i offentlig virksomhet utvikles. De må også få rammer for å utføre krevende oppdrag, med mer endring og økende omstilling innenfor de intensjonene som ligger i tillitsreformen, påpeker Jens B Jahren.

Færre vil ta på seg ansvaret som tillitsvalgt

Andelen tillitsvalgte som føler seg respektert av ledelsen synker, viste YS Arbeidslivsbarometer for 2022. 

– Færre ønsker å være tillitsvalgt. Dette må vi snu snarest, understreker hun. 

– Partssamarbeidet bygger på tillit. Det er det grunnleggende elementet som må vært på plass. Tillitsvalgte spiller en viktig rolle på vegne av de ansatte. Å styrke deres funksjon er helt avgjørende for å lykkes, sier Ruud Thorkildsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?