Arbeidslivsbarometeret: Trygg jobb i staten? Ikke nå lenger

Nå er statsansatte like redde for å miste jobben som ansatte i det private, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2017. Budsjettkutt, flytting av arbeidsplasser og moderniseringsprosesser i staten bidrar til økt utrygghet for statsansatte.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: YS

Astrid Hellwig

Informasjonsrådgiver i YS-forbundet SkL

I alle år har fast jobb i staten blitt sett på som sikkert og trygt for resten av livet. Ikke nå lenger viser YS Arbeidslivsbarometer. Statsansatte svarer nå på lik linje med privat sektor, og føler seg ikke mer enn gjennomsnittlig trygge i jobbene sine.

Dette er en dramatisk endring på få år. I 2012-2013 bekymret statsansatte seg minst for å miste jobben, eller for å få en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon.

– Det er en overraskende stor nedgang vi ser, sier Pål N. Arnesen.

 

Nedskjæringer og omstillinger

Blant de som jobber i offentlig sektor, er statsansatte gruppen der flest kjenner på at nedskjæringer og omstillinger kan påvirke arbeidssituasjonen negativt. Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen, der alle statlige virksomheter får kuttet sine budsjetter med 5 prosent, merkes.

– En rekke tiltak og virkemidler blir iverksatt, men uten at konsekvensene er utredet, eller forankret i virksomhetens målsetting og ressurssituasjon. Opplevelsen av trygghet endrer seg fordi gevinstene av effektiviseringen tas ut før tiltakene er planlagt eller gjort mulige, påpeker Pål Arnesen.

 

Flytting av statlige arbeidsplasser

Flyttingen av 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo bidrar også til å skape utrygghet.

– På toppen har vi utflyttingene av statlige arbeidsplasser. Uten noen form for faglig begrunnelse, og mot fagdepartementenes anbefalinger, blir statsansatte redusert til brikker på politikernes sjakkbrett,  sier Arnesen.

– Politisk hestehandel, distriktspolitisk tåkelegging og lukkede prosesser tar fra mange statsansatte den tryggheten og forankringen arbeidsgiver prediker, og som er grunnpilaren for verdiskapingen og tjenestene de statsansatte skal levere landets innbyggere.

 

Dårligere arbeidssituasjon

Når 1 av 4 statsansatte også mener det er ganske, eller svært sannsynlig at de står i fare for å få en dårligere arbeidssituasjon som følge av omorganiseringer og nedskjæringer, viser det hvor alvorlig de opplever situasjonen. Det er over dobbelt så stor andel som i kommunal sektor.

I tillegg mener hele 58 prosent at det vil være svært eller nokså vanskelig å finne en jobb som er like god som den de har i dag. Bare 19 prosent mener det være nokså eller svært lett.

Astrid Hellwig

Informasjonsrådgiver i YS-forbundet SkL
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?