Ukas tall fra sjeføkonomen: Europeisk økonomi - gjeninnhenting på vent

EU-kommisjonen kom i går med nye prognoser for utviklingen i europeisk økonomi. De økte smittetallene i Europa de siste ukene fører ikke uventet til at gjeninnhentingen lar vente på seg. Krisen kommer til å legge en demper på den økonomiske utviklingen godt inn i 2021.

Illustrasjonsbilde av Johner Images. Svart skjerm med tall i gult og blått. Skal forestille børstall.
Les YS-økonomenes vurderinger av hvilke problemer som er løst, og hvilke som fortsatt gjenstår. Illustrasjon: Johner Images

Nina Falch

Sjeføkonom

I følge de ferske prognosene ligger vi an til et fall i den økonomiske aktiviteten i euroområdet, målt ved brutto nasjonalprodukt, på 7,8 prosent nå i 2020. Variasjonen mellom landene er stor. Figur 1 viser at mens fallet i Spania ligger an til å bli på over 12 prosent, kommer de nordiske EU-landene, samt Polen, Irland og Litauen langt bedre an. I følge anslagene i Nasjonalbudsjettet for 2021 ligger Norge an til å få et fall i fastlands-BNP på 3,1 prosent i 2020. Dette anslaget bør nok nedjusteres nå etter nye smitteverntiltak, men anslår altså enn så lenge en noe bedre utvikling enn de øvrige nordiske landene.

Figur 1: Anslag på fall i økonomisk aktivitet i EU-landene i 2020

Kilde: EU-kommisjonen, november 2020

Langvarig økonomisk nedtur for noen av våre handelspartnere

Norske eksportbedrifter rammes når det går dårlig i Europa. Av våre viktige handelspartnere er det Storbritannia som har de mørkeste økonomiske utsiktene. Det skyldes i hovedsak Covid-krisens helsemessige omfang, men også at landets fremtidige forhold til EU fortsatt er uavklart. Figur 2 illustrerer hvordan nivået i BNP hos de største handelspartnerne våre vil utvikle seg i årene framover, i følge EU-kommisjonens nyeste prognoser. Mens Sverige, Danmark, USA og så vidt Tyskland ligger an til å ta igjen før-krisenivå på den økonomiske aktiviteten i 2022, vil Storbritannia og Frankrike fortsatt henge etter på dette tidspunktet.

Figur 2: Anslag på utviklingen i økonomisk aktivitet hos våre handelspartnere fram mot 2022

Kilde: EU-kommisjonen, november 2020

Mer pessimistisk til 2021 enn før

Og det er nettopp prognosene for gjeninnhenting som nå er dempet i de nyeste anslagene. På forsommeren spådde EU-kommisjonen en vekst i Euro-området på godt og vel 6 prosent i 2021. I september nedjusterte OECD dette til rundt 5 prosent, og nå forventer EU en vekst på rett over fire prosent. Dette ser vi i Figur 3 Med smitte ute av kontroll blir koronaen hengende ved oss en god stund til, både helsemessig og økonomisk.

Figur 3: Utviklingen i anslag for gjeninnhenting i EURO-området i 2021

Kilde: EU-kommisjonen, november 2020

Les de fulle analysene fra EU-kommisjonen.

Nina Falch

Sjeføkonom
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?