Viktig pensjonsforslag fra Ap og SV

Ap og SV fremmet torsdag forslag i Stortinget om å tette de urettferdige hullene i tjenestepensjon i privat sektor og gi alle pensjon fra første dag og første krone. YS forventer at stortingsflertallet støtter forslaget.

– Med pensjonsreformen ble pensjon knyttet enda sterkere til antallet år man jobber og hvor mye man har hatt i lønn. Derfor er det så viktig at man faktisk får pensjonsopptjening av alt man tjener. Tjenestepensjon fra første dag og første krone har lenge vært et viktig krav for oss, sier YS-leder Jorunn Berland.

I dag har man ikke rett på tjenestepensjon i privat sektor (OTP) for den delen av lønnen som er under 1G (93 634 kroner), hvis man er under 20 år, eller for stillinger som er under 20 prosent. Dette foreslår Ap og SV å endre. I tillegg har regjeringen allerede foreslått å gi tjenestepensjon for arbeidsforhold som varer under 12 måneder.

– Dette handler om rettferdighet. Dagens regler er både urettferdige og usosiale, og rammer de med lavest lønn og deltidsarbeidere hardest. Det finnes ingen gode grunner til at man ikke skal få tjenestepensjon for hele lønnen. Det er veldig gledelig at Ap og SV nå tar denne saken videre i Stortinget, sier hun.

Arbeidsgiverorganisasjonene har lenge strittet imot å tette disse hullene fordi de frykter økte kostnader.

– Arbeidsgiversiden overdriver kostnadene ved dette. Vi snakker om et par hundrelapper i måneden per ansatt. Men for en vanlig arbeidstaker med vanlig lønn, betyr det flere hundre tusen kroner i ekstra pensjonskapital etter et langt arbeidsliv.

– Dette var det eneste vi ikke fikk gjennomslag for årets lønnsoppgjør. Da er lovveien det eneste alternativet. Nå forventer vi at stortingsflertallet er sitt ansvar bevisst og støtter forslaget fra Ap og SV, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?