YS advarer mot konsekvensene for lønnsoppgjøret

– De skyhøye strømprisene påfører medlemmene våre store ekstrautgifter. Iverksettes det ikke tiltak som reduserer disse utgiftene, vil lønnsoppgjør til våren bli svært vanskelig, advarer YS-leder Erik Kollerud.

Kollerud peker på at strømprisene de siste månedene har vært så høye at levekostnadene har økt betraktelig for vanlige folk.

E24: Mener strømsjokket kan øke streikefaren: – Sjansen for et høyt konfliktnivå er stor, mener YS

– Hvis prisene fortsetter på dette nivået gjennom vinteren, vil den samlede prisveksten bli langt høyere enn forventet. Det vil naturlig nok påvirke grunnlaget vi går inn i lønnsoppgjøret med til våren med, sier han.

Lønnsoppgjørene tar utgangspunkt i to forhold:

  • Hvor mye bedriftene tåler å gi i høyere lønn.
  • Hvor mye levekostnadene øker med for arbeidstakerne.

I motsetning til prisøkning på andre varer og tjenester, gir ikke høyere strømpris økte inntekter for bedriftene, som de kan bruke til å betale høyere lønn.

– Vi kan derfor komme i en svært vanskelig situasjon til våren, der sjansen for et høyt konfliktnivå er stor, påpeker Kollerud.

YS krever derfor at regjeringen gjennomfører tiltak som bremser veksten i strømprisene og reduserer utgiftene for husholdningene.

– Vi registrerer at en rekke partier på Stortinget har kommet med forslag som vil gi lavere strømutgifter for vanlige arbeidstakere. Vi forventer at regjeringen snarest mulig kommer tilbake med konkrete forslag med klar effekt, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?